Učesnici 2020

Prepoznajemo, nagrađujemo, i promovišemo inovativne nastavnike/ce

Istražite dosadašnje nominirane učesnike i inspirirajte se njihovim praksama. U pripremama pronađite detaljan opis realizacije, odgovor na pitanje zašto je došlo do primjene prakse, koji su to ciljevi i željeni ishodi, kao i efekti i postignuti rezlutati. Prijavite se za nagradu i inspirirajte druge.

Odgajatelji/ce u predškolskom odgoju i obrazovanju

RADIJANA DUKIĆ, JELENA MILOŠEVIĆ, MARIJANA VUKOVIĆ, DRAGANA PLJEVALJČIĆ

UČESNICI:

Arnela Pašalić

Edina Skopljak

Ivana Kundačina

Jasmina Gasal, Amela Fetić, Amra Huseispahić, Dalida Hajder, Erna Čunjalo, Mevlida Bojić, Sabaheta Smriko i Senada Karić

Jasmina Kurdić Iriškić

Merima Pivić

Munira Kavazović

Nada Radoja

Ognjenka Mikavica

Sanja Kisin

Suzana Kusovac Sladoje

Učitelji/ce u razrednoj nastavi

Gordana Gajanović, Draženka Šobat, Danijela Mitrić, Duško Gajanović Žarko Aničić

UČESNICI:

Alina Karović – Rahimić/ Danijela Perendija / Elma Šetić

Denisa Karahasan

Edina Međić

Lejla Kovačević

Milena Đorojević Snežana Stjepanović

Nadža Uzunović

Naida Gadžo

Selma Hamzakadić

Valerija Dodig

Predmetni nastavnici/ce u osnovnim školama

Aida Bralj

UČESNICI:

Belma Smailagić

Damir Husanović

INDIRA BULJUBAŠIĆ NERMINA USEJNOVSKI

Ivo Pejdo

Jasna Saračević

Josipa Šarac-Puljić

MARIJA MIKULIĆ ANA NALETILIĆ

Merisa Mehić & Ernad Osmić

Semira Fočo

Predmetni nastavnici/ce u srednjim školama

Božo Ilić

UČESNICI:

Adela Ramović

Adna Čeho-Dinar

Branka Ljubojević

Dženeta Ajanić

Elmana Cerić

Mevludin Maličević

Sabina Hašarić

Safeta Mujanović-Kevelj

Senada Užičanin

Snježana Damjanović

Stručni saradnici/ce na svim nivoima odgoja i obrazovanja

Saša Delić

Fata Zilić

UČESNICI:

Ahmed Kapetan

Almedina Lević, Alma Šišić i Amra Bekrić

Amela Kukuruzović

Anita Jurić & Nevena Ćorić

Jasmin Salkić

Nermina Hasanović

Nevena Ćorić

Sabina Saletović

Sanja Hajder i tim

Vedad Šabanadžović

Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step | Pročitaj uslove prodaje
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: