• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Publikacije i priručnici

Besplatni priručnici i dodatne publikacije za vaše profesionalno usavršavanje.

Besplatno preuzmite publikacije i priručnike COI Step by Step-a i partnerskih organizacija. Za više profesionalnih resursa, kao i materijala za nastavnike i škole posjetite COI SbS shop i kupovinom podržite rad Zajednice inovativnih nastavnika/ca.

The Impact on Reducing Inequalities in Education

Autori: Sidik Lepić, Lamija Spahić i Ivona Čelebičić

CIJENA: BESPLATNO
Smjernice za obrazovne politike –  Sistemska regulacija pristupa kvalitetnim obaveznim predškolskim programima u BiH

Koalicija za smanjenje nejednakosti u obrazovanju u BiH; Izrađeno u okviru projekta Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju  – ARISE

Ovaj dokument, nepretenciozno nazvan Smjernicama za obrazovne politike, treba inspirirati na brze, efikasne i trajne promjene u oblasti ranog rasta i razvoja, ponuditi vrlo jasno teorijsku racionalu, kao i strateške ciljeve s pratećim aktivnostima. Dokument prepoznaje svu kompleksnost Bosne i Hercegovine, zagarantirane ingerencije u obrazovanju i daje glas onima koji ga nemaju, u nadi da će obuhvat predškolstvom najranjivijih kategorija biti veći, a programi obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja daleko kvalitetniji, duži i sveobuhvatniji.

CIJENA: BESPLATNO
Resursni priručnik „Program razvoja škole – akcija za smanjenje nejednakosti u obrazovanju“

Grupa autora/ica; Izdato u okviru projekta Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju  – ARISE

Program razvoja škole namijenjen je prvenstveno čitavim školama kako bi ih osnažio u procesu stvaranja škole
kao sigurnog okruženja u kojem se svako dijete osjeća prihvaćenim i razvija kompetencije potrebne za život i
stvaranje društva utemeljenog na univerzalnim ljudskim vrijednostima, uzajamnom poštovanju i podršci.

CIJENA: BESPLATNO
Priručnik „Metodologija osnivanja ŠKOLSKIH KLUBOVA KRITIČKOG MIŠLJENJA I VRIJEDNOSTI“

Grupa autora/ica

Autori su kroz ovaj priručnik pokušali stvoriti novu paradigmu, iskoristiti stečena znanja i ponuditi novi pogled na angažman mladih u školama ali i u društvu generalno. Zamišljajući klubove kao prostor za zajedničko djelovanje, priručnik su prilagodili učenicima ali i nastavnicima. Ovaj priručnik predstavlja prvu iteraciju priče o razvoju klubova u školama Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćete u njemu pronaći inspiraciju, osnovati svoj klub i s nama podijeliti svoja iskustva.

CIJENA: BESPLATNO
Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju  – ARISE
Komparativni izvještaj

Grupa autora/ica; Izdato u okviru projekta Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju  – ARISE

Komparativni izvještaj zemalja učesnica projekta ARISE, naglašava pitanja i probleme sa kojima se zemlje u regionu suočavaju i daje preporuke kako države mogu da pomognu svojim učenicima bez obzira na njihov socio-ekonomski status i bilo koje porijeklo.

CIJENA: BESPLATNO
Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju  – ARISE
Praktične politike za BiH

Grupa autora/ica; Izdato u okviru projekta Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju  – ARISE

U Prikazu praktičnih politika za Bosnu i Hercegovinu predstavljeni su statistički podaci u kontekstu obrazovanja i utjecaju siromaštva na obrazovanje, te su opisani glavni problemi obrazovanja u Bosni i Hercegovini, uz date preporuke kako se problemi mogu riješiti ili makar dovesti do normalizacije trenutnog stanja.

CIJENA: BESPLATNO
Akcija za smanjenje nejednakosti u obrazovanju – ARISE
Nacionalni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu

Grupa autora/ica; Izdato u okviru projekta Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju  – ARISE

Nacionalni izvještaj je podijeljen na 5 poglavlja koja se bave pitanjima pravednosti u kontekstu siromaštva kao izvora nepravde, te postojeće mjere politika usmjerenih na smanjenje nepravde, koje mjere su nedavno donešene i kako su utjecale na nepravdu u obrazovanju, uz zaključke i preporuke.

CIJENA: BESPLATNO
Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacijske pismenosti

Novinarska i nastavnička profesija imaju mno-go dodirnih tačaka. I nastavnici i novinari imaju publiku kojoj se obraćaju, publiku koju trebaju informisati, obrazovati, potaći na razmišljanje, uključiti njihove emocije, izazvati empatiju, ali i zabaviti i razonoditi.

Sobičak – Priručnik za planiranje prostora za učenje

Djeca provode veliki dio svog vremena u školskim učionicama. Jednostavne promjene kao što su nova boja zidova, uvođenje više svjetla i bolji raspored mogu unaprijediti radne rezultate, povećeti kreativnost i poboljšati sveukupno iskustvo boravka u školi.

Priručnik za škole po mjeri djeteta

Priručnik za škole po mjeri djeteta plod je stalnog troipogodišnjeg rada u kome su učestvovali UNICEF-ovo osoblje za obrazovanje i specijalisti iz partnerskih agencija koji rade u oblasti kvalitetnog obrazovanja. U njenoj izradi korišteni su rezultati terenskog rada u 155 zemalja i teritorija, evaluacije koje su proveli Regionalni uredi i analize literature i izvještaja koja je provedena u sjedištu u New Yorku.

Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta

Grupa autora/ica; Izdato u saradnji sa UNICEF-om
Inspirativne priče nastavnika/ca o procesu implementacije pristupa usmjerenog na dijete, ličnim i profesionalnim promjenama

CIJENA: BESPLATNO
U susret inkluziji – Ideje za kreiranje inkluzivne kulture i prakse u školama

Priredile: Radmila-Rangelov Jusović & Gena-Sanja Handžar; Izdato u saradnji sa Save the Children

CIJENA: BESPLATNO
Škola koja odgaja, Problemi u ponašanju – strategije prevencije i intervencije

Priredile: Radmila Rangelov Jusović i Gena Sanja Handžar; Izdato u saradnji sa Save the Children

CIJENA: BESPLATNO
Kladim se da možeš – psihološki aspekti početnog poučavanja matematike

Priručnik za učitelje

CIJENA: BESPLATNO
Vodič kroz planiranje
VODIČ KROZ PLANIRANJE
Nastavnici za nastavnike

Ovaj priručnik, u koji je za vas svoja iskustva i praksu pretočilo 29 nastavnika i nastavnica iz cijele BiH, vodi vas kroz složen proces pripreme, planiranja i realizacije nastavnog procesa, upoznaje vas sa okvirnim sistemom za učenje i poučavanje, formativnim praćenjem, stvaranjem zajednice i domaćim zadaćama.

vannastavne
VODIČ KROZ VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Nastavnici za nastavnike

Kako organizovati inovativne i zanimljive vannastavne aktivnosti, kako aktivno uključiti djecu u proces istraživanja, i kritičkog promišljanja, kako povezati nastavni proces i vannastavne aktivnosti, kako razviti timski rad i saradnju među sekcijama i efikasno koristiti resurse zajednice, samo su neka od poglavlja ovog korisnog priručnika, koji je pripremilo 17 nastavnika i nastavnica iz BiH.

IKT U NASTAVI I IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA
Nastavnici za nastavnike

Treba vam dodatna pomoć i znanje vezano za efiikasno korištenje IKT-a, želite naučiti kako da obrađujete informacije, kreirate nove sadržaje, izradite film, postavite fotografije, kreirate program za učenje u Moodlu? Odgovore na ova pitanja, i još mnogo toga, pronaćićete u proručniku koji su pripremili Zorica Bruck i Adis Pirija.

PRIČE IZ UČIONICE
Nastavnici, voditelji promjena

Svaki nastavnik/ca ima svoju priču, i svaki nastavnik/ca je jedna priča. Pročitajte priče o procesu profesionalnog razvoja koje je napisalo 17 nastavnika i nastavnica osnovnih škola iz BiH. Saznajte kako su mijenjali svoju praksu, koje su inovativne ideje uveli u svoj rad i kako. Ovaj priručnik je priredila organizacija proMENTE socijalna istraživanja u sklopu programa obuke Nastavnici voditelji promjena.

PRIČE O STVARANJU ŠKOLA PO MJERI DJETETA
PRIČE O STVARANJU ŠKOLA PO MJERI DJETETA
COI STEP BY STEP – Grupa autora/ica

Inspirativne priče nastavnika/ca o procesu implementacije pristupa usmjerenog na dijete, ličnim i profesionalnim promjenama.

http://www.unicef.org/bih/ba/media_12401.html
Kompetentni učitelji 21. stoljeća
DEFINICIJA KVALITETNE PEDGOŠKE PRAKSE

Rani dječji razvoj je područje koje već nekoliko desetljeća privlači veliki interes znanstvenika, šire javnosti i političkih tijela. Mnoge su zemlje razvile ambiciozne planove za povećanje broja djece u odgojno-obrazovnim institucijama, poboljšanje preduvjeta za razvoj djece rane dobi, kao i za unapređenje kvalitete odgoja i obrazovanja djece i njihovih obitelji.

Nastavnička profesija za 21. vek
Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje – ATEPIE

Publikacija „Nastavnička profesija za 21. vek“ pripremljena je u okviru projekta „Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (ATEPIE – Advancing Teacher Professionalism for Inclusive, Quality and Relevant Education)“, koji je 2011–2013. sproveo Centar za obrazovne politike (COP) u saradnji sa Programom podrške obrazovanju Fondacija za otvoreno društvo – Education Support Program of Open Society Foundations (ESP/OSF).

Kompetentni odgajatelji 21. stoljeća

Odgajatelji, učitelji i drugi praktičari sve više razumiju svoju presudnu ulogu u razvoju dječjeg samopouzdanja i samopoštovanja, socijalnih vještina, vještina potrebnih za život i rad u multikulturalnom društvu te vještina potrebnih za cjeloživotno učenje. Vjerujemo da će mnogi praktičari biti inspirirani sadržajem ovog dokumenta i dodatnim materijalima i da će se u većem broju uključiti u raspravu, promatranje i unapređenje vlastite prakse, te na taj način proširiti mrežu međusobne podrške.

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram