Profesionalni razvoj

Uključite se u programe obuke – postanite promotori dobre prakse, mentori/ce ili treneri/ce

Stručni usavršavanje sa profesionalcima!

Stručno usavršavanje nastavnika i profesionalni razvoj naša je odgovornost. Programi obuke i kursevi koje realiziramo temelje se na obrazovnoj filozofiji usmjerenoj na dijete, i uvjerenju da svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje u sredini koja mu omogućava da se slobodno razvija, propituje svijet oko sebe, istražuje i ekperimentiše, živi vrijednosti i razvija odnose pune uzajamne brige i poštovanja sa svojim vršnjacima i drugim ljudima. Programi su nastali kao rezultat analize potreba nastavnika, i konstantno se mijenjaju i unapređuju, prateći nove naučne spoznaje i iskustva u praksi. Isto tako, struktura i trajanje programa prilagođavaju se potrebama škola ili grupa.

Kursevi

COI SbS profesionalno usavršavanje je trenutno u izradi!

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: