Resursi za nastavnike

Pripreme za časove, teme i projekte 80+ metoda, tehnika i strategija za rad u učionici

ikona-olovka-orange-shadow-100x100

Pripreme za časove

Pronađite i preuzmite zanimljive i inovativne pripreme za časove i tematske jedinice. Podijelite svoje pripreme i ideje.

ikona-strategija-orange-shadow-100x100

Metode i strategije

Obogatite svoju nastavnu praksu novim metodama i strategijama. Podijelite svoje metode i strategije sa drugima..The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku