Resursi za nastavnike

RESURSI ZA NASTAVNIKE I NASTAVNICE

Pripreme za časove, teme i projekte
80+ metoda, tehnika i strategija za rad u učionici

ikona-olovka-orange-shadow

Pripreme za časove

Pronađite i preuzmite zanimljive i inovativne pripreme za časove i tematske jedinice. Podijelite svoje pripreme i ideje.

ikona-strategija-orange-shadow

Metode i strategije

Obogatite svoju nastavnu praksu novim
metodama i strategijama. Podijelite svoje metode i strategije sa drugima.
.

The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative

Step by Step

Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 66 76 73

Fax. +387 33 26 79 90

E-mail. office@coi-stepbystep.ba

www.sbs.ba