Partneri COI SBS

British Council Bosna i Hercegovina

Fond otvoreno društvo BiH

International Step By Step Association

Fondacija Mozaik

Institut za društvena istraživanja FPN

NEPC Network of Education Policy Centers

WWF

Filozofski fakultet u Banja Luci

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Pedagoški zavod Mostar

Pedagoški zavod USK

Nastavnički fakultet Mostar

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK

Udruženje Tuzlanska Amica

Vijeće Evrope

SHL

UNICEF

USAID

Mostar Rock School

Otaharin

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu:

Predloži ideju:

[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]