• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Programi obuke

Programi obuke koje realizuje Centar za obrazovne inicijative Step by Step, temelje se na obrazovnoj filozofiji usmjerenoj na dijete, i uvjerenju da svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje u sredini koja mu omogućava da se slobodno razvija, propituje svijet oko sebe, istražuje i ekperimentiše, živi vrijednosti i razvija odnose pune uzajamne brige i poštovanja sa svojim vršnjacima i drugim ljudima.Programi su nastali kao rezultat analize potreba nastavnika, i konstantno se mijenjaju i unapređuju, prateći nove naučne spoznaje i iskustva u praksi. Isto tako, struktura i trajanje programa prilagođavaju se potrebama škola ili grupa.

Šta nudi ovaj program obuke?

„Škola mišljenja“ je sveobuhvatni program koji omogućava nastavnicima da svoju učionicu pretvore u mjesto u kojem se eksperimentiše, propituje, debatuje i diskutuje. Mjesto u kojem se njeguje dječija znatiželja ali i sistemski se traga za odgovorima uz pažljivo 

Više o sadržajima programa obuke možete pronaći OVDJE.

 

Kome je namijenjena obuka?

Svim nastavnicima i nastavnicama osnovnih i srednjih škola, članovima Zajednice inovativnih nastavnika.

Ukoliko već niste član/ica zajednice, to možete postati registracijom OVDJE.

 

Koliko traje?

Program se sastoji od 5 jednodnevnih radionica u razmaku od najmanje 15 dana, te aktivnosti koje se realizuju u učionicama nakon svakog dana obuke.

Svaki od 5 modula se sastoji od četiri sesije, od kojih je prva refleksija na prethodni modul, odnosno prilika za razmjenu ideja iz prakse.

 

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 20 – 25.

 

Dodatni materijali i resursi?

Uz svaki modul obuke/učesnici/ce dobijaju priručnike u PDF formatu.

Šta nudi ovaj program obuke?

Metodologija usmjerena na dijete je savremeni pedagoški pristup koji sagledava dijete u cjelini, i omogućava mu da razvije samopouzdanje, samopoštovanje, osjećaj kompetentnosti, i razvije se u stabilnu i zadovoljnu ličnost sposobnu da se razvija i uči cijeloga života. Program obuke za primjenu metodologije usmjerene na dijete omogućava nastavnicima da unaprijede svoje kompetencije u oblasti planiranja utemeljenog na ishodima učenja, formativnog praćenja i ocjenjivanja, stvaranja stimulativnog okruž za učenje, te primjenu mnoštva metoda, tehnika i strategija kao i praktičnih primjera, koje će im pomoći da lakše organizuju svakodnevni rad u kojem djeca imaju centralnu ulogu.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

• Poznavanje razvojnih karakteristika i mogućnosti djece koja pohađaju razrednu nastavu – individualizacija i diferencijacija
• Kreiranje stimulativnog okruženja za učenja (fizičko i emocionalno okruženje)
• Planiranje na principima integrisanog kurikuluma
• Jutarnji sastanak i dnevna artikulacija
• Metode aktivnog učenja i usvajanja sadržaja iz maternjeg jezika
• Zabavna matematika
• Nauka je svuda oko nas
• Umjetnost je važna
• Partnerstvo sa porodicom i zajednicom
• Formativna procjena (dječije portfolio)

Kome je namijenjena obuka?

Teme sadržaja namijenjene su nastavnicima/cama razredne i predmetne nastave u osnovnim školama.

Koliko traje?

Obuka traje najmanje 3 dana (18 sati)

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 20 – 30.

Dodatni materijali i resursi?

Uz obuku učesnici/ce dobijaju i dvije stručne knjige – metodologije koje sadrže kako teorijski dio, tako
i praktične primjere.

Šta nudi ovaj program obuke?

Napredni seminar za primjenu metodologije usmjerene na dijete omogućava nastavnicima/cama da prodube svoja znanja iz ove oblasti, posebno iz oblasti tematskog i projektnog planiranja, problemske nastave, primjene Bloomove taksonomije u planiranju i realizaciji nastavnog procesa, formativnom praćenju kao i primjeni novih metoda i strategija za učenje i poučavanje.

Koliko traje?

Trajanje obuke je 3 dana (18 sati)

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 15 – 25.

Šta nudi ovaj program obuke?

Obrazovanje za društvenu pravdu je program obuke utemeljen na aktivnom pristupu borbi protiv predrasuda, sterotipa i diskrimincije. Ovaj program omogućava učesnicima da razumiju način nastanka ovih fenomena, kao i način na koji se mogu aktivno suprostaviti svakoj formi diskriminacije i opresije.
Ciljevi obrazovanja za društvenu pravdu:
• Uspostavljanje društva u kojem nema diskriminacije i u kojem se poštuju i njeguju različiti etnički i kulturni modeli,
• Prevazilaženje stereotipa, predrasuda i diskriminacije,
• Kreiranje atmosfere jednakosti i uzajamnog poštovanja u kojoj se na različitosti gleda kao na nešto što obogaćuje, a ne ugrožava.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

Neke od tema koje sačinjavaju ovaj program obuke su:
1. Lični i grupni identitet
2. Opservacija i interpretacija
3. Stereotipi i predrasude
4. Odnos većine i manjine
5. Efekti stereotipa
6. Okrivi okrivljenog
7. Krugovi nasilja

Kome je namijenjen seminar?

Svi pojedincima i timovima koji rade sa djecom, promovišu poštivanje ljudskih prava i aktivno se bore protiv diskriminacije.

Koliko traje?

Trajanje obuke je minimalno 3 dana (18 sati)

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 20-25.

Dodatni materijali i resursi?

Učesnici dobiju priručnik o datoj temi.

Šta nudi ovaj program obuke?

Umjesto kulture izolacije koja je do sada često bila prisutna u školama, posljednjih godina u svijetu razvijaju se škole kao zajednice edukatora koji uče a koje predstavljaju okupljanje učitelja/nastavnika bez obzira na radno iskustvo, radi sticanja novih informacija,kao i radi promišljanja prethodno usvojenog znanja i uvjerenja.
Prvi ciklus obuke se sastoji od četverodnevnog seminara na kojem se polaznici upoznaju sa novim pristupom profesionalnom razvoju koji se temelji na timskim aktivnostima nastavnika u školi, djelotvornoj saradnji nastavnika na polju učenja i poučavanja, odnosno načinu izgradnje zajednice za učenje. Polaznici se upoznaju sa neophodnim elementima profesionalne zajednice učenja, fazama u njenom razvoju, te skupom vještina koje doprinose kvaliteti rada nastavnika. Obuka obuhvata vježbanje kroz individualne i grupne aktivnosti, analizu video snimaka, simulaciju sastanka zajednice te proučavanje istraživanja koja ukazuju na nužne promjene u obrazovanju i kontinuiranom usavršavanju nastavnika.
Drugi ciklus obuke se odnosi na mentorsko praćenje rada profesionalnih zajednica za učenje. Dinamika mentorskog rada se dogovara u skladu sa potrebama škole i zajednicama za učenje.

Kome je namijenjen seminar?

• Nastavnicima/cama razredne nastave
• Nastavnicima/cama predmetne nastave u osnovnim školama
• Profesorima/cama u srednjim školama
• Profesorima/cama u visokom obrazovanju
• Direktorima/cama vrtića i škola
• Drugim stručnjacima/kinjama u obrazovanju

Koliko traje?

Obuka se realizuje u dva ciklusa. Prvi ciklus obuke traje četiri dana, a drugi jedan dan ili po potrebi.

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 20-25.

Šta nudi ovaj program obuke?

Unapređenje djelotvornosti škola predstavlja proces koji na makro nivou vodi ka transformaciji škole u širem smislu, gdje je fokus promjene na samoj školi, a na mikro nivou vodi ka unaprijeđenju školskih postignuća učenika. U svojoj srži, svrha unapređenja djelotvornosti škole leži u stalnom nastojanju da se povećaju rezultati učenja svih učenika kroz:
• Analizu stanja i izradu školskog razvojnog plana
• Izradu zajedničke vizije i misije škole
• Izradu etičkog kodeksa
• Razvoj kapaciteta za uspješno nošenje s promjenom
• Stvaranje saradničke kulture i prakse
• Specifičnim promjenama u načinu rada u učionicama
• Zajedničku posvećenost i uključenost učenika, roditelja i zajednice

Kome je namijenjen seminar?

Upravi škole, te školskim timovima i pojedincima koji rade na mijenjaju i unaprijeđenju klime i uslova rada u školi.

Koliko traje?

Trajanje obuke je minimum tri dana (18 sati) uz jedan dan mentorske podrške školskim timovima, te povratne informacije za unapređenje školskog razvojnog plana.

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 25-30.

Dodatni materijali i resursi?

Uz obuku učesnici/ce dobijaju i priručnik sa pojmovima i teorijskim postavkama na kojima program počiva.

Šta nudi ovaj program obuke?

Ovaj program obuke ima za cilj da podstakne škole i nastavnike da unaprijede načine na koje uključuju roditelje, širu porodicu i zajednicu u aktivnosti u razredu i školi, i pomogne im da pripreme plan razvoja partnerstva. Partnerstvo sa porodicama, predstavlja nezaobilazni dio rada svakog nastavnika/ce i neophodno je raditi na razvijanju različitih komunikacijskih i drugih vještina kako bi se ono unaprijedilo. Aktivno uključivanje roditelja i lokalne zajednice ima mnogobrojne pozitivne efekte poput razvoja samopouzdanja i samopoštovanja kod djece, bolja postignuća u učenju i razvoju, manje izostanaka, pozitivnije stavove i ponašanje, te više djece koja završavaju osnovnu i srednju školu.

Kome je namijenjen program obuke?

Direktorima škola i vrtića, pedagozima i psiholozima, nastavnicima razredne i predmetne nastave, odgajateljicama.

Koliko traje?

Trajanje obuke je 3 dana (18 sati).

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 25-30.

Šta nudi ovaj program obuke?

Odgoj djeteta je sistemska i planska djelatnost, u kojoj učestvuju svi – škola, porodica i cijela zajednica. Škola kao profesionalna institucija ima obavezu da postavi ciljeve svog djelovanja u odgojnom segmentu, osmisli načine djelovanja u oblasti prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja, uspostavi strukturu i okruženje koje umanjuje mogućnosti za javljanje problema u ponašanju, osmisli sistem djelovanja i strategije intervencije onda kada se ova ponašanja jave, razvije načine za praćenje i evaluiranje primjenjenih strategija i postupaka, analizira stanje u školi te aktivno u ovaj proces uključuje djecu, porodice i cijelu zajednicu.
Ovaj program obuke namijenjen je školama koje žele unaprijediti svoj rad i žele stvoriti okruženje u kojem se dijete razvija i napreduje, okruženje u kojem nema nasilja i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja i u kojem svi članovi zajednice brinu i pomažu jedni drugima.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

1. Koga podučavamo/odgajamo – šta trebamo znati o djeci?
2. Upravljanje grupom/razredom
3. Stvaranje zajednice u učionici
4. Pravila i rutine
5. Strategije prevencije i strategije intervencije
6. Problemi u ponašanju
7. Rad sa porodicama

Kome je namijenjena obuka?

• Nastavnicima/cama razredne nastave
• Nastavnicima/cama predmetne nastave u osnovnim školama
• Profesorima/cama u srednjim školama
• Profesorima/cama u visokom obrazovanju
• Drugim stručnjacima/kinjama u obrazovanju

Koliko traje?

Trajanje obuke je 3 dana (18 sati).

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 20-25.

Dodatni materijali i resursi?

Učesnici dobiju priručnik o datoj temi.

Šta nudi ovaj program obuke?

Profesionalni razvoj nastavnika je dugoročan integrativni proces, tokom kojeg se kroz učenje, praktičan rad i istraživačku djelatnost razvijaju i unapređuju znanja, vještine i sposobnosti pojedinca. Prolazeći kroz ovaj proces nastavnik postaje praktičar koji promišlja i u skladu sa svojim potrebama i potrebama škole postavlja ciljeve vlastitog profesionalnog razvoja. Profesionalni razvoj nastavnika, u osnovi, jeste proces unapređivanja vještina i kompetencija u cilju unapređenja kvaliteta nastave, kao i učenja i postignuća učenika.

Ovaj program obuke omogućava razvoj kompetencija nastavnika u 7 oblasti kvalitetne nastavne prakse, definisane kroz ISSA standarde, te omogućava nastavnicima da unaprijede sistem samoprocjene i postave svoje ciljeve za unapređenje.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

Teme u okviru obuke direktno su povezane sa sedam standarda, odnosno principa kvallitetne prakse, definisane kroz međunarodne ISSA standarde:
1. Interakcije između odraslih i djece
2. Obitelj i zajednica
3. Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti
4. Praćenje, procjenjivanje i planiranje
5. Strategije poučavanja
6. Okruženje za učenje
7. Profesionalni razvoj

Kome je namijenjen seminar?

Svim nastavnicima/cama koji rade u predškolskom odgoju i obrazovanju i osnovnoj školi.

Koliko traje?

Trajanje obuke je 3 dana (18 sati)

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 20-30.

Dodatni materijali i resursi?

Učesnici dobiju priručnik sa sedam ISSA standarda.

Šta nudi ovaj program obuke?

„U riječima je moć“ je program obuke koji naglašava važnost razvoja pismenosti kao sredstva za postizanje akademskog uspjeha u svim oblastima, te kao alata za kritičko promišljanje. Program obuke pruža praktične metode i tehnike koje mogu pomoći nastavnicima da kod učenika unaprijede niz kompetencija vezanih za kritičku pismenost.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

1. Okruženje koje potiče razvoj pismenosti i kritičko mišljenje
2. Metode i tehnike koje potiču kritičko mišljenje
3. Čitanje sa razumijevanjem
4. Obrada lektirnih djela
5. Medijska pismenost
6. Poezija i transformativni dijaloški proces
7. Kreativno pisanje
8. Pisanje eseja
9. Slušanje i govor

Kome je namijenjen seminar?

Učiteljima/cama i nastavnicima/cama maternjeg jezika

Koliko traje?

Trajanje obuke je 3 dana (18 sati)

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 20-30.

Dodatni materijali i resursi?

Radni materijali za rad u učionici.

Šta nudi ovaj program obuke?

Planiranje je kreativni proces koji nastavniku daje mogućnost da na sistematičan način promišlja o željenim ciljevima i ishodima za učenike, i načinima na koje će ih ostvariti i pratiti, prije nego što uđe u učionicu. Rezultat planiranja je okvir koji sadrži logičan slijed koraka i zadataka koji će stvoriti uslove za efikasnije učenje i poučavanje. Planovi nisu formalna obaveza na papiru, nego stvarni “projekti“ koje treba provoditi u stvarnom razredu sa stvarnim učenicima, prilagođavajući ih i mijenjajući kako bismo ih uskladili sa potrebama svakog djeteta.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

• Planiranje nastavnog procesa
• Šta su ishodi učenja?
• Blumova taksonomija
• Planiranje časa
• Formativa procjena dječijih postignuća

Kome je namijenjen seminar?

Svim nastavnicima/cama koji rade u osnovnoj školi.

Koliko traje?

Trajanje obuke je 3 dana (18 sati)

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 20-30.

Šta nudi ovaj program obuke?

Program obuke „Priprema za polazak školu“ pokrenut je sa ciljem stvaranja poticajnog okruženja za rano učenje u okviru programa za predškolski odgoj i obrazovanje koji se provode pri vrtićima ili školama, ili kod kuće za one porodice čija djeca ne pohađaju predškolske ustanove. Uz podršku Međunarodne Step by Step asocijacije i Instituta Otvoreno društvo, osmišljen je set materijala za rad sa djecom uzrasta od četiri do šest godina, s posebnim akcentom na ovladavanju vještina potrebnih za polazak u školu. Radi se o devetomjesečnom programu rada sa djecom u školi i kod kuće kako bi se roditeljima pomoglo da djecu pripreme za polazak u školu i kod njih razviju potrebu za učenjem, a djeci osigurala uspješna tranzicija u školsko okruženje i susret sa školskim očekivanjima. U okviru programa posebno se obrađuju načini ovladavanja vještinama opismenjavanja i razumijevanja pojma brojeva.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

1. Okruženje za učenje
2. Rano čitanje i pisanje
3. Učenje kroz igru
4. Formiranje ranih matematičkih pojmova
5. Kako organizovati radionice za roditelje
6. Pozitivna disciplina
7. Razvoj govora
8. Razvojne karakteristike

Kome je namijenjen seminar?

Odgajateljima/cama i učiteljima/cama koji rade sa djecom predškolskog uzrasta.

Koliko traje?

Trajanje obuke je 3 dana (18 sati)

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 20-30.

Dodatni materijali i resursi?

Set materijala za odgajatelje, roditelje i djecu.
Ovaj set materijala obuhvata komplete za svaki mjesec, sa smjernicama za roditelje i odgovarajućim aktivnostima za djecu. Tokom roditeljskih sastanaka, koji se održavaju svake sedmice (90 – 120 minuta), nastavnici dijele materijale i pomažu u procesu podučavanja roditelja.

Šta nudi ovaj program obuke?

Bezbroj je pitanja koja se javljaju kada je razmišljamo o odgajanju djece i o roditeljstvu. Za neke će se pokazati da su nebitna, a neka će se riješiti sama od sebe. Ali mnoga će se i dalje javljati, naizgled nerješiva, dok god vaše dijete raste.
Ako niste zadovoljni metodama odgajanja i discipliniranja kojima po navici pribjegavate, i ako prečesto uhvatite sebe kako ne znate kako da razgovarate sa svojim djetetom, ovaj program obuke vam može pomoći da promijenite svoje postupke. Poznato je stajalište da ako želite promijeniti ponašanje svojeg djeteta, najprije morate promijeniti svoje. U tome vam možda može pomoći ovaj program obuke za jer nastoji ponuditi prilagođene sadržaje koji će roditeljima pomoći da samouvjerenije odgajaju svoju djecu.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

• Umijeće roditeljstva
• Odgoj i odgojni stilovi
• Socio-emocionalni razvoj djece
• Pozitivna disciplina
• Komunikacija sa djecom
• Učenje kod kuće
• Igra je dječiji život

Kome je namijenjen seminar?

Svi roditeljima, kao i pojedincima i timovima koji rade sa djecom od rođenja do desete godine života.

Koliko traje?

Trajanje obuke je minimum 2 dana (12 sati), i prilagođena je potrebama roditelja, odnosno uzrastu djece.

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 20-30.

Šta nudi ovaj program obuke?

Životne vještine su sposobnosti za adaptivno i pozitivno ponašanje koje omogućavaju ljudima da se djelotvorno nose sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života. Glavni cilj ovog modula je da pripremi djecu i mlade za nezavisan život kroz razvoj raznih životnih vještina koje će im pomoći da spoznaju svoj potencijal i racionalno iskoriste sve raspoložive resurse, identifikuju svoju ulogu i važnost i odrede svoju željenu profesiju, planiraju svoju budućnost i prebrode životne poteškoće.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

1. Stvaranje slike o sebi
2. Efektivna komunikacija
3. Kritičko mišljenje
4. Donošenje odluka
5. Rješavanje problema
6. Međuljudski odnosi
7. Suočavanje sa stresom, traume i gubitka

Kome je namijenjen seminar?

• Nastavnicima/cama razredne nastave
• Nastavnicima/cama predmetne nastave u osnovnim školama
• Profesorima/cama u srednjim školama
• Profesorima/cama u visokom obrazovanju
• Drugim stručnjacima/kinjama u obrazovanju
• Predstavnicima/cama nevladinih organizacija koji rade sa djecom i mladima

Koliko traje?

Trajanje obuke je 3 dana (18 sati)

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika po grupi je 20-30.

Dodatni materijali i resursi?

Učesnici dobiju priručnik o datoj temi.

Šta nudi ovaj program obuke?

Program za rad sa djecom omogućava nastavnicima/cama da razumiju i promoviraju principe društvene pravde tako što kod djece razvijaju sposobnosti za tolerantnu interakciju sa ljudima iz različitih kultura. Svi sadržaji i aktivnosti imaju za cilj razvijati kritičku svijest o problemima nejednakog tretmana ljudi u našem društvu, zbog razlika koje među njima postoje. U toku obuke učesnici se educiraju i kako da organizuju razne događaje u kojima škole, učenici i učenice zajedno sa roditeljima i nastavnim osobljem, poduzimaju akcije, angažiraju se u društvu, i u tom procesu uče kako biti odgovorni građani i građanke.

Koje teme se obrađuju u okviru obuke?

Tokom obuke nastavnici/ce prolaze konkretne metode, tehnike i strategije za rad u učionici.

Kome je namijenjen seminar?

Direktorima škole, pedagozima i psiholozima, nastavnicima razredne i predmetne nastave, nevladinim organizacijama, roditeljima i svima koji su aktivni u svojoj zajednici i u radu sa djecom.

Koliko traje?

Trajanje obuke je tri dana (24 sata)

Koja je optimalna veličina grupe?

Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 20-25

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram