• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

PRIJAVI SE ZA NAGRADU ZA INOVATIVNE NASTAVNIKE

Pozivamo sve nastavnike i nastavnice na svim nivoima obrazovanja da prijave svoje inovativne nastavne prakse.

O NAGRADI

Nagrada za inovativne nastavnike i nastavnice u Bosni i Hercegovini je najvrijednije priznanje među edukatorima i edukatoricama na svim nivoima obrazovanja. Nagrada snažno doprinosi afirmaciji izvrnosti, kulture profesionalnosti i promociji nastavničke profesije za koju vjerujemo da je najvažnija profesija i ključni indikator kvalitetnog obrazovanja. Jednostavno, vjerujemo u nastavnike/ce!

Cilj dodjele godišnje nagrade je prepoznati i promovisati one pojedince i pojedinke koji daju nemjerljiv doprinos razvoju odgoja i obrazovanja, predane i posvećene profesionalce koji svaki dan u vrtiću ili školi pretvaraju u čarobnu avanturu učenja i otkrivanja.

VAŽNI DATUMI

POSTUPAK PRIJAVE

Koraci koje je potrebno ispuniti kako biste uspješno prijavili svoju praksu.

KRITERIJI ZA APLICIRANJE

Nagrada se dodjeljuje za doprinos unapređenju odgoja i obrazovanja, sa posebnim fokusom na razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti, primjene naučenog i socijalnih kompetencija, doprinos ekološkoj pravdi i održivoj budućnosti, kroz inovativne prakse i pristupe u sljedećim oblastima:

Inovativnost i kreativnost dolaze u mnogim formama, i ponekad podrazumijevaju stvaranje potpuno novih ideja, ili pak jedinstvenu kombinaciju i/ili primjenu postojećih ideja u specifičnom kontekstu. Inovativne ideje nastaju kao promišljen pristup u rješavanju određenih prepreka u učenju i poučavanju, ili podrazumijevaju pronalaženje novih, originalnih ideja kojima se nastoje postići što bolji rezultati za svako dijete/učenika. Inovativnost se može ogledati u osmišljavanju različitih tehnika, metoda i strategija poučavanja, inovativnoj primjeni poznatih praksi, kreiranju različitih materijala za učenje i poučavanje i drugim oblastima. Prakse koje uvažavaju specifične okolnosti školske godine u kojoj su implementirane, prate globalne tendencije u obrazovanju i sl. zavređuju posebnu pažnju prilikom procjene i bodovanja njihove inovativnosti i kreativnosti.

Inovativne nastavne prakse trebaju, prije svega, doprinijeti razvoju djece/učenika. U tom smislu, nominovana praksa će se procjenjivati u odnosu na to u kojoj mjeri potiče aktivno uključivanje djece u proces učenja, razvija kreativnost, kritičko mišljenje, rješavanje problema i druge kompetencije; odnosno koliko doprinosi boljoj socijalnoj koheziji u razredu/školi i šire, razvoju vrijednosti, socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta. Dokazi za to mogu uključivati podatke proizašle iz praćenja djece/učenika, refleksije na realizovanu praksu, istraživanja, dječije radove i sl.

Jedan od najvažnijih ciljeva promocije i prezentacije inovativnih ideja i praksi je profesionalna razmjena i uzajamno učenje. U tom smislu, procjena nominovane prakse uključivat će jasnoću strukture, njene svrhe i ciljeva, dobro opisane postupke, adekvatne dokaze o efikasnosti, kao i mogućnost primjene u drugim sredinama.

Ovaj važan kriterij ohrabruje nastavnike/-ce da osmisle sveobuhvatne, koherentne i dosljedne pedagoške procese („zelena pedagogija“) koji vode suštinskom razumijevanju odnosa između prirodnih, ekonomskih, socijalnih i političkih sistema kako bi se uticalo na rješavanje gorućih problema nastalih usljed klimatskih promjena, nekontrolisanog iscrpljivanja prirodnih resursa, polarizacije i nejednakosti u društvima širom svijeta.

U Bosni i Hercegovini, koja se suočava s odlivom mladih ljudi, siromaštvom i ekološkom katastrofom, su nužne i prijeko potrebne promjene obrazovne paradigme sa kreativnim izmjenama i dopunama sadržaja učenja, autentičnim i kontekstualiziranim aktivnostima od učionice do čitave zajednice i promjenom pogleda i filozofije na egzistencijalnu temu današnjice i budućnosti – obrazovanja za održivu budućnost.

Mi, unutar Centra za obrazovne inicijative i Zajednice inovativnih nastavnika/-ca, duboko vjerujemo i vrijednosno smo određeni prema kvalitetnom obrazovanju čija je svrha poticanje i promovisanje društvene, ekonomske i ekološke pravde. Bježeći od trivijalizacije ove važne paradigme, želimo stvarati nove vrijednosti za obrazovanje koje vidimo kao platformu za kvalitetno učenje, ozbiljnu razmjenu i smisleno djelovanje novih snaga za održivu budućnost, sa snažnom emancipatorskom i oslobađajućom notom. Obrazovanje je sui generis kategorija koja omogućava učenje i poučavanje o svim aspektima održive budućnosti.

Svaka školska godina sa sobom nosi niz specifičnih karakteristika. Inovativne prakse koje budu uzimale kontekst u obrazovanju, poput različitih specifičnosti, dodatno će dobijati na težini. Specifičnosti mogu biti a ova lista nije konačna: pandemija, različite vrste nepogoda, lokalni kontekst, globalna tema važna za raspravu u učionici, reforme u obrazovanju, različite tendencije u obrazovanju i slično.

PRIJAVI SE!

  • 00DANA
  • 00SATI
  • 00MINUTA
  • 00SEKUNDI

MENTORICE

Ukoliko marljivo pripremate svoje prijave za Nagradu za inovativne nastavnike, naše mentorice su vam na raspolaganju za sva pitanja vezana za pisanje prijave (sadržaj, suštinu, kriterije i sl). Svaka kategorija ima svoju mentoricu i možete im se obratiti putem e-mail adresa navedenih u nastavku.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Praksu je moguće prijaviti ili individualno ili u paru. Timske prijave nisu moguće. Najčešća praksa je da, zbog prirode posla, u paru apliciraju odgajatelji i odgajateljice, ali nema ograničenja ni za ostale kategorije. U tom slučaju potrebno je da zajednički popunite obrazac i dostavite sve tražene podatke.
Ukoliko ste aplicirali u paru, upisuje se samo nosioc prakse i nagrada se dodjeljuje samo jednoj osobi. Podaci o ostalim članovima i članicama biće dostupni na web stranici i prilikom prezentacije prakse.

Za nagradu ne mogu aplicirati osobe koje su u protekloj godini pobijedile u bilo kojoj od kategorija ili dobile specijalno priznanje, dok se nominovanim nastavnicima/-ama ostavlja prostor učešća.

Praksu koju ste prijavili za nagradu nije moguće opet prijaviti, osim ako nisu napravljene značajne promjene u praksi i načinu izvođenja prakse. Također nije moguće aplicirati sa praksom koja je već dijelom neke druge nagrade, poziva ili slično

Komisija prihvata samo jednu praksu. Vaša praksa može biti kompleksnija i u sebi sadržavati više aktivnosti koje ste radili tokom određenog perioda.

Komisija jedino i isključivo ocjenjuje vašu praksu. Ni u kojem omjeru vaša dosadašnja priznanja i nagrade neće uticati na konačni ishod.

Nagrada se može dodijeliti samo za prakse realizovane u prethodnoj školskoj godini i to ne starijoj od 2 (dvije) godine ukoliko praksa ima kontinuitet. To podrazumijeva i dodjeljivanje Nagrade osobama koje su ostale bez pune norme, bez posla ili su penzionisane.

Prijave mogu biti individualne ili u paru.

Komisija za odabir praksi sastavljena je od 9 članova i članica i komisiju formira Izvršni/-a direktor/-ica Centra za obrazovane inicijative Odlukom o Nagradi za tekuću godinu. Komisija je u sastavu:


a. pet (članova/-ica) prošlogodišnjih pobjednika/-ca u svim kategorijama. (Ukoliko je u određenoj kategoriji tim pobjednika/-ca, uzima se bodovna lista koja napravljena u timu te predstavlja jedan bod u ukupnom bodovanju);
b. jedna osoba ispred Centra za obrazovne inicijative Step by Step;
c. tri univerzitetska profesora sa javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.


Komisija može imati dopunske članove/-ice, koji su angažovani za potrebe tumačenja ili validiranja specifičnih praksi koji izlaze iz domene ekspertize komisije. Dopunske članove/-ice delegira Izvršni/-a direktor/-ica Centra u bilo kojem trenutku vrednovanja praksi.

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram