• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Senada Užičanin

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Dramski odgoj kao specifičan način podučavanja djece i mladih i “odgoja za život” potiče učenike na dramsku aktivnost, razvija njihove kognitivne sposobnosti, doprinosi jačanju samopouzdanja i emocionalnog oslobađanja, naročito kod introvertnog tipa učenika te razvija govorne i izražajne vještine stavljajući u fokus i govor tijela. Nastavna praksa dramAArt usmjerena na izučavanje jezika i književnosti kroz niz kreativnih tehnika i metoda, nastoji obrazovni proces prilagoditi potrebama učenika. Primjena dramskih metoda i tehnika u radu pokazuje pozitivne efekte u savladavanju pojedinih nastavnih oblasti, naročito prilikom interpretacije književnog umjetničkog teksta pri čemu se informacije o nastavnom sadržaju na osnovu iskustvenog učenja kod učenika povezuju u jedinstvenu cjelinu. Nastavni sadržaj u ovoj nastavnoj praksi postaje tek medij pomoću kojeg učenik stiče emocionalno, čulno i intelektualno iskustvo koje je preteča adekvatnog odgovora i snalaženja u različitim životnim situacijama. Dramske tehnike primijenjene u obradi nastavnih jedinki u mnogome definišu način na koji se obrađuje lektirni sadržaj, zavisno od dijahronijskog ili sinhronijskog presjeka književnosti te izdvojenog trenutka u toku dramske radnje. Obrazovanje u doba pandemije izazov je za nastavno osobolje, stoga iziskuje stavljanje u upotrebu svih kreativnih mehanizama koji će na adekvatan način upotpuniti nastavni proces i motivisati učenike na aktivnost. Imajući u vidu psihološke posljedice socijalne distance i izolacije na djecu i mlade, drama u obrazovanju pored kreativnih i umjetničkih, ostavruje i funkcije psiho-emocionalnog sazrijevanja pojedinca i prevazilaženja stresnih situacija kroz dramsku aktivnost. Nastavna praksa, koju sam imenovala dramAArt, ispunjava sve navedene obrasce podučavanja i otvara prostor za učenikov kreativni izričaj i kritičko mišljenje. Moja pedagoška uvjerenja, bazirana na iskustvu u radu sa djecom i mladima, podrazumijevaju primjenu inovativnih dramskih metoda i tehnika proizašlih iz potrebe učenika da odgovori kreativnim izazovima, kao i rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Dramski odgoj kao jedna od savremenih metoda potiče unutarnje aktivnosti učenika da kroz “proživljeno iskustvo” i estetski doživljaj književnog djela osnaži vlastite kreativne resurse bilo da se radi o javnom nastupu, prezentacijskim vještinama ili pak nekom traumatičnom iskustvu sublimiranom kroz dramu i ima vlastiti uvid u emocionalne doživljaje te shodno interakciji dođe i do određenih rješenja ili prevazilaženja sporadičnih konflikata u porodici/razredu. Kroz lik koji tumači, učenik će spontano premostiti negativne emocije, razviti samokontrolu te iskazati kritički stav. Stoga, smatram da drama u nastavi, u doba pandemije, ima višestruke benefite počevši od povoljnog utjecaja na emocionalni, moralni, intelektualni razvoj djece i mladih do obrazovne funkcije koju ostvaruje u analitičkom pristupu književnom umjetničkom tekstu kao i oslobađanju od neminovno akumuliranih stresogenih faktora kojima smo svakodnevno izloženi. U ovoj nastavnoj praksi prikazat ću inovativne dramske tehnike koje su nastale iz potrebe da oblike rada prilagodimo epidemiološkim mjerama, a ne zanemarimo one kreativne, spoznajne i intelektualne funkcije bitne za razvoj zdrave ličnosti. Naročito je važno istaći da nastavna praksa dramAArt može odoljeti i izazovima online nastave te primjeni tehnoloških dostignuća i njihove prilagodbe dramskim zahtjevima, što će biti naglašano u prilozima ovog rada.

Smatram da obrazovanje u doba pandemije zahtijeva inovativne nastavne prakse koje će osnažiti pojedinca i premostiti aktuelne prepreke kada je u pitanju pristup odgoju i obrazovanju djece i mladih. Navedenom nastavnom praksom želim teoretski i praktično prezentovati inovativne dramske metode i tehnike rada u svrhu jačanja ličnosti pojedinca i nepremostive fizičke barijere zamijeniti kreativnim izrazom koji ne poznaje granice.

KRATAK OPIS PRAKSE
Savremena nastava, naročito aktuelni kombinovani oblik nastave, zahtijeva inovativnu nastavnu praksu baziranu na primjeni postojećih ili razvoju novih metoda učenja. Drama u obrazovanju predstavlja postupak u radu sa djecom i mladima i doprinosi kreativnom sticanju znanja, razvoju ličnosti i kritičkog mišljenja. Ovaj metod je naročito primjenjiv u nastavi u doba pandemije jer je učenik u centru nastavne aktivnosti i čini da se učenik oslobodi stresogenih faktora kako na časovima redovne, tako i online nastave. Metod koji primjenjujem u radu, imenovan kao dramAArt, podrazumijeva aktivno učešće učenika u procesu konstruisanja znanja (inscenacija, aktivna percepcija, refleksija o postignutim efektima) usmjerava ih kroz kreativni dramski proces da lakše steknu znanje iz književnosti fokusirajući se na svakog učenika pojedinačno kao i rad u grupi, podstičući uporedo i timski duh neophodan za buduće saradničke odnose.
“Drama se danas ocjenjuje kao učinkovita i vrijedna strategija poučavanja zato što uključuje reflektivno, konstruktivno i aktivno učenje te pospješuje razvoj vještine usmenog izražavanja u kontekstu formalnog poučavanja…” (Ashton-Hay, 2005)

Primjena dramAArt metoda zahtijeva konkretizaciju postavljenih zadataka (kada je u pitanju scensko uprizorenje književnog umjetničkog teksta predviđenog NPP, jasnu podjelu zadataka, kreativnu slobodu i uspješno korištenje savremenih tehnologija/online nastava) te specifične ciljeve (originalni dramski predložak za predstavu).

Priprema: dramAArt

Pogledaj praksu
20 Decembra, 2020
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram