• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Amela Kukuruzović

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Smatram da cilj rada, odnosno misija pedagoškog radnika treba da bude da prati potrebe učenika/ca i da u skladu sa opserviranim potrebama, učenicima stvara prilike za razvoj,iskustveno učenje i osposobljavanje za budući život.

Uvjerenja sam da u toj misiji pedagoškog usmjerenja, veliku podršku u ostvarenju cilja i doprinosa može dati saradnja sa lokalnom zajednicom. Smatram da saradnju i partnerstvo sa lokalnom zajednicom treba njegovati kao partnerstvo u pravom smislu te riječi. Svaki kritički prijatelj, koji dolazi iz zajednice, bilo da je to roditelj, partnerska organizacija ili obrazovna institucija, je prvenstveno uvijek dobrodošao. Ponekad u našim najboljim nastojanjima neke od naših strategija nemaju suštinsku vrijednost, a ponekada kada imamo određene ideje, dodatnu vrijednost i mogućnost daje partnerstvo i saradnja koju njegujemo sa lokalnom zajednicom.

Vodilja mi je da je izazov pojedinca izazov zajednice. Konkretno, uvjerenja sam da ukoliko doprinesemo da nam se djeca u školi educiraju i odgajaju u jednakim uslovima, da ne osjećaju razlike, da osjete da su važni... da ćemo u konačnici doprinijeti prvenstveno samim njima, ali i zajednici jer ćemo u zajednici imati odgovorne, obrazovane i savjesne osobe.

KRATAK OPIS PRAKSE
Kao pedagogica škole, kroz svoju praksu i posao koji obavljam sam primjetila da bolje rezultate i uspjeh u radu sa djecom postižem ukoliko pratim njihove potrebe, ukoliko ih samo pitam i u skladu sa njihovim odgovorima planiram aktivnosti podrške.
Na osnovu iskustva i ukazanoj prilici u saradnji sa partnerima iz lokalne zajednice: Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla, Fondacija Tuzlanske zajednice, JU Centar za socijalni rad TK, Evanđeoska crvka, EURO ROM i UŽR Bolja Budućnost, izrađen je i modifikovan alat: Karton za individualni plan i praćenje djece.
Karton za individualni plan i praćenje djeteta je alat koji služi za praćenje napretka razvoja djeteta na svim razvojnim područjima kroz podršku u redovnom nastavnom procesu, vannastavnim i vanškolskim aktivnostima, kao i podršku u unaprijeđenju životnog stila porodice i samog djeteta.
Za svako dijete, za koje je otvoren Karton za individualan plan i praćenje je obezbjeđena saglasnost od strane roditelja (staratelja), koja je prilog Kartonu u printanom obliku.
Unutar kartona postoji devet oblasti koje služe za prikupljanje potrebnih podataka za evaluaciju realiziranih aktivnosti koja će se vršiti svaka 3 mjeseca u periodu trajanja procesa praćenja, počevši od prvog dana otvaranja Kartona.
Za Karton je obezbjeđeno sigurnosno tehničko rješenje kojim se kartoni za određenu djecu dijele između članova Pedagoškog tima koji djeluje na području MZ Kiseljak, a koje čine predstavnici/e gore navedenih partnerskih organizacija kao i predstavnici škole.
Na taj način je obezbjeđena kontinuirana razmjena informacija o intervencijama i podršci koja se vrši prema određenoj djeci koja su u stanju određene potrebe, a na osnovu čega vršimo evaluaciju i kreiramo planove podrške unutar i van škole.

Priprema: Svako dijete je potencijal

Pogledaj praksu
20 Decembra, 2020
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram