• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Belma Smailagić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moj rad sa učenicima se zasniva prije svega na jednoj velikoj ljubavi prema ovom poslu. Iako radimo u jednom vrlo neuređenom društvu koje niti cijeni, niti motiviše nastavnike, smatram da ništa drugo ne bih mogla sa ovoliko ljubavi raditi. Volim da djecu naučim nečemu, da posmatram njihov napredak i to me ispunjava. U svom radu imam određene prioritete od kojih bih posebno istakla pravednost, veliki entuzijazam i korektan odnos sa mojim učenicima. Mojim ponašanjem i odnosom prema radu nastojim učenicima prenijeti i druge vrijednosti osim samog obrazovanja, kao što su razumijevanje, tolerancija, podrška, marljivost i pozitivna energija. U učionici sam uvijek nasmijana i tu moju stranu karaktera učenici znaju cijeniti.
Želim današnjoj djeci pomoći da shvate vrijednost obrazovanja, vrijednost poznavanja njemačkog jezika. , želim im približiti njemačku kulturu i način razmišljanja. Želim da ih naučim da stečeno znanje primjenjuju i da eksperimentišu sa raspoloživim digitalnim alatima. Želim da kod učenika razvijam kreativnost i da ih potičem na samostalan rad ali i na rad sa drugima. Ponekad im povjerim teže zadatake u kojima moraju sarađivati da bi stigli na vrijeme odraditi zadatak. Razvijanje slobodnog i kritičkog mišljenja, refleksija o sebi i drugom, demokratski duh, otvorenost prema drugom i drugačijem su također sastavni dio mog angažmana na različitim poljima. Smatram da nastavnik ne smije biti samo nastavnik za jedan predmet, nego se treba angažirati na različitim poljima i tako biti uzor svojim učenicima.
Inspiraciju i motivaciju za svoj rad pronalazim najprije u učionici, u razgovorima sa kolegama kako u svojoj tako i u drugim školama, u čitanju literature, i praćenju modernih obrazovnih tokova. Uspjeh mojih učenika na bilo kojem polju osjećam i svojim ličnim uspjehom i to me također motiviše i daje mi puno snage za dalji angažman.
Uvjerena sam da svako mora dati određeni doprinos boljitku i napretku obrazovnog sistema, tako što će sam osmisliti neke projekte i realizirati ih i time biti primjer drugima.

KRATAK OPIS PRAKSE
Od mnogobrojinih stvari koje radim sa mojim učenicima izdvojila bih sljedeće aktivnosti koje su obilježile moj rad unazad 5 godina.
1) Inovativan i kreativan pristup nastavi ( nastojim učenike motivirati da naučene gramatičke sadržaje i tematski obrađene cjeline povezuju i kreiraju vlastite radove npr. Stipove, Školske novine, Brošure, Filmove. Nastojim također da učenicima dajem zadatke koji potiču na istraživački pristup radu, npr. na temu njemačka muzika i da o tome pišu, prevedu i prezentiraju.)
2) Razmjena učenika sa školom iz Njemačke (od 2005 do 2019 godine vodim projekte razmjene učenika koji se svake godine tematski razlikuju. Zavisno od teme realiziraju se različite aktivnosti koje obuhvataju posjetu Njemačkoj, posjetu Nijemaca Bosni i Hercegovini,radionice,obilaske, izlete, ..)
3) Projektne aktivnost: Projekat- energetske efikasnosti („Radijator sa ventilatorom) 5 učenika devetog razreda su sa mnom radili na istraživanju i inovaciji kako da se ostvari ušteda plina u našoj školi i time doprinese smanjenju emisije CO2. Napravili smo prototip radijatora sa ventilatorom i osvojili prvu nagradu na takmičenju „Like za naučnu ekipu“ čije je pokrovitelj bio UNDP i Vlada Švedske.

4) Mentorstvo dva nagrađivana filma :“Dva svijeta“ i „Moja strana priče“ (Film „Dva svijeta“ je kritika učenika prema obrazovnom sistemu i odlasku mladih iz BIH, a film „Moja strana priče“ tematizira odnose roditelja-djece i škole. Filmovi su nagrađivani na Viva film festivalu, Federalnom festivalu filma u Zenici i Hadžićima)

Priprema: Djelovanje na mnogim poljima ☺

Pogledaj praksu
20 Decembra, 2020
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram