Učesnici 2018

Prepoznajemo, nagrađujemo, i promovišemo inovativne nastavnike/ce

Odgajatelji/ce u predškolskom odgoju i obrazovanju

Nisveta Kozlić

Profesija / zanimanje:

Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja

Enesa Bešić

Profesija / zanimanje:

Profesorica predškolskog odgoja

Sanja Malinić

Profesija / zanimanje:

Profesorica predškolskog odgoja

Merima Homarac

Profesija / zanimanje:

Profesorica predškolskog odgoja

Ognjenka Mikavica

Profesija / zanimanje:

Mr. Sci sporta i tjelesnog odgoja

Edina Gafić

Profesija / zanimanje:

Profesorica predškolskog odgoja

Nermina Fočak

Profesija / zanimanje:

Profesorica predškolskog odgoja

Nasiha Mizić

Profesija / zanimanje:

Odgajatelj predškolske djece

Aleksandra Vujmilović

Profesija / zanimanje:

Diplomirani pedagog

Dubravka Kekić

Profesija / zanimanje:

Diplomirani vaspitač

Nada Radoja

Profesija / zanimanje:

Diplomirani vaspitač

Merisa Karić

Profesija / zanimanje:

Magistar predškolskog odgoja

Marijana Jogunica

Profesija / zanimanje:

Profesorica predškolskog odgoja

Alisa Trtak

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Jasmina Gasal

Profesija / zanimanje:

Nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja

Adela Dobrić

Profesija / zanimanje:

Magistar odgojnih nauka

Učitelji/ce u razrednoj nastavi

Azra Vrević

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Snežana Stević

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Jelena Perišić

Profesija / zanimanje:

Diplomirani učitelj

Marlena Brkić

Profesija / zanimanje:

Magistar razredne nastave

Naida Gadžo

Profesija / zanimanje:

Magistar razredne nastave

Maja Ključo

Profesija / zanimanje:

Profesorica razredne nastave

Jelena Jović

Profesija / zanimanje:

Mag.prim.educ.

Dragana Žunić

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Helena Kovačević

Profesija / zanimanje:

Magistar razredne nastava

Dijana Galić

Profesija / zanimanje:

Profesorica razredne nastave

Berina Šećibović

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Hazima Hećimović

Profesija / zanimanje:

Profesor engleskog jezika i književnosti

Elvira Ustavdić

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Adnan Kondžić

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Predmetni nastavnici/ce u osnovnim školama

Ivana Bubalo

Profesija / zanimanje:

Magistra edukacije matematike

Zijad Hasić

Profesija / zanimanje:

Nastavnik likovne kulture

Veldina Dugalić-Delić

Profesija / zanimanje:

Profesor matematike i informatike

Tarik Sulić

Profesija / zanimanje:

Bachelor – Inženjer elektrotehnike

Sanela Talović

Profesija / zanimanje:

Profesorica geografije

Mahir Mališević

Profesija / zanimanje:

Profesor geografije

Ernad Osmić

Profesija / zanimanje:

Magistar Bosanskoga jezika i književnosti

Edita Kevro

Profesija / zanimanje:

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Edim Hajdarbegović

Profesija / zanimanje:

Nastavnik matematike i informatike

Dragana Mališ

Profesija / zanimanje:

Profesor engleskog jezika

Predmetni nastavnici/ce u srednjim školama

Orhana Kosterović

Profesija / zanimanje:

Profesor geografije

Selma Čurić

Profesija / zanimanje:

dipl. ing. hemije/profesorica hemije

Marjana Đorđić

Profesija / zanimanje:

Diplomirani psiholog

Franjo Radman

Profesija / zanimanje:

Profesor Sociologije i Informatike

Ermina Musić

Profesija / zanimanje:

Profesor matematike i informatike

Emina Musić

Profesija / zanimanje:

Profesorica historije i demokratije i ljudskih prava

Azra Muftić

Profesija / zanimanje:

Profesor saobraćajne grupe predmeta

Azem Husika

Profesija / zanimanje:

Profesor saobraćajne grupe predmeta

Armin Daguda

Profesija / zanimanje:

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Amna Dervišagić

Profesija / zanimanje:

Profesor fizike

Adnan Islamović

Profesija / zanimanje:

Magistar biologije

Stručni saradnici/ce na svim nivoima odgoja i obrazovanja

Sanja Primorac

Profesija / zanimanje:

Knjižničar

Vildana Obuća

Profesija / zanimanje:

Defektolog-oligofrenolog

Tatjana Marić

Profesija / zanimanje:

Dr. pedagoških nauka

Suzana Čelić

Profesija / zanimanje:

Diplomirani pedagog

Nejra Vukojević Serdarević

Profesija / zanimanje:

Profesor književnosti naroda BiH/Bibliotekarka

Ljubica Božunović

Profesija / zanimanje:

Diplomirani pedagog

Fuada Cerić

Profesija / zanimanje:

Magistar pedagoških nauka

Armina Bukvić

Profesija / zanimanje:

Nastavnica tehničke kulture

Lejla Podbićanin

Profesija / zanimanje:

Nastavnica biologije

Idmira Duran

Profesija / zanimanje:

Nastavnica matematike

Ferizata Hadžović

Profesija / zanimanje:

Nastavnica engleskog jezika

Arijana Alispahić

Profesija / zanimanje:

STRUČNI SARADNIK - BIBLIOTEKAR ŠKOLE

Amra Imširagić

Profesija / zanimanje:

Rehabiliatator - stručni suradnik

Edna Dragunić – Husić

Profesija / zanimanje:

Magistar psihologije

Alma Smajić

Profesija / zanimanje:

Magistar pedagogije i pshihologije
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram