Nejra Vukojević Serdarević

Profesor književnosti naroda BiH/Bibliotekarka

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Vjerujem da je obrazovanje temelj društva nezavisnih i inovativnih učenika.Svi učesnici u odgoju i obrazovanju trebaju omogućiti učenicima lakše sticanje znanja i kretanja u svijetu oko nas. Klasična nastava i klasična biblioteka koja služi samo za posuđivanje građe sve više postaju prošlost. Upravo mi školski bibliotekari smo pozvani da stvorimo aktivnog pojedinca koji pronalazi, vrednuje i koristi informacije. Naši učenici susreću informacije u različitim oblicima, od slikovnice preko multimedijskih paketa do vlastitih web stranica. Oni moraju postati vješti konzumenti i proizvođači informacija kako bi lično napredovali i zadržali korak s trendovima života 21.stoljeća. Prva zadaća i poslanje struke je da informira, obrazuje i zabavlja učenike putem raznovrsnih izvora znanja. Školska biblioteka postaje oslonac, podrška učenju, vizija i nada bolje budućnosti. Biblioteka postaje metodičko središte svake škole, mjesto za vježbanje timskog rada i međupredmetnog povezivanja.Ona je izvor u kojem učenici utažuju svoju žeđ za znanjem koristeći se novim tehnologijama. Opredijeljenost BiH jest stvaranje i razvijanje društva znanja usmjerenog na cjeloživotno obrazovanje. Ako je škola sposobna uspješno potaknuti pojedince na cjeloživotno učenje, prihvatanje saradnje i kritičkog razmišljati o sebi onda će društveni napredak biti neizbježan. Obrazovanje bi trebalo voditi društvenom napretku jer potiče učenike da budu aktivni članovi društva. S aktivnošću dolazi promjena. Obrazovanje je proces življenja a ne priprema za budući život.

Kratki opis prakse:

Razvojem novih tehnologija ukazuje se konstanta potreba za unapređivanjem biliotečkog poslovanja. Današnji učenici su odrasli sa računarima, pametnim telefonima, digitalnom muzikom. Njihov svijet je Facebook, Youtube, Google, Wi-Fi,Wikipedia.Oni su vrlo brzo postali tehnički mudraci i velike nade polažu u tehnologiju kada su u pitanju informacije koje su im potrebne. Nove tehnologije značajno utječu na način na koji nove generacije uče i uočavaju
razlike u svojim ličnim identitetima. Odrastaju tako što su „kontektovani“ sa cijelim svijetom i jedni sa drugima, koriste savremene tehnologije da komuniciraju sa poznatim i nepoznatima i tako oblikuju svoje živote, aktivno su usmjereni na rješavanje problema i tehnologiju vide kao primarni „alat“.Kako bi učenici kvalitetno proveli vrijeme na pametnim telefonima ili tabletima ukazala se potreba da im se ponude knjige u digitalnoj formi iz pozdanog izvora i u sigurnom okruženju.Pokrenut je Instagram profil školske biblioteke (učenici najviše koriste Instagram) koji služi kao platforma za preuzimanje digitalnih knjiga. Fotografijama se učenike animira ili obavještava o rasporedu lektira, o novitetima ili o aktivnostima.Slanjem privatne poruke učenici mogu dobiti link putem kojeg će moći pročitati digitalnu knjigu. Link postaje neaktivanakon određenog perioda a sadržaj se ne može kopirati niti Mijenjati.

Priprema: Čitamo u Meši svi

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku