• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Edita Kevro

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Nastavnička profesija je jedno je od najizazovnijih i najljepših zanimanja. Edukacija je uvijek bila u potrazi za kvalitetninijim metodama poučavanja i željom za dugoročnom znanjima učenika, pa se profesionalno rukovodim mišlju da „Nije znanje znanje znati, već je znanje znati dati." Nova znanja iz historije jezika, ali i nove tehnike rada s novim modelima ocjenjivanja i
praćenja napredovanja učenika, te razvijanje zajedničkog, timskog, kritičkog i konstruktivnog rada motivirala su me za istraživanje NPP i kreiranje plana izučavanja nastavnih sadržaja iz historije jezika za VII, VIII i IX razred, koji su neopravdano zanemareni i u NPP, ali i u udždenicima. Motiviše me stjecanje kompetencija za postizanje većih efekata učenja u nastavi historije jezika, znanja učenika koja su trajna i upotrebljiva i van škole, razvoj umijeća i kompetencija važnih za uspjeh učenika u daljem školovanju, u profesiji i u životu, razvoj socijalnih i životnih znanja. Rukovodeći se izrekom Radžarda Kiplinga: „Ja imam šest odanih službenika koji su me naučili svemu što znam. Njihova imena su: ŠTA, ZAŠTO, KADA, KAKO, GDJE i KO.“, smatram da nema obrazovnog izazova/poteškoće koju kvalitetan profesionalna pristup edukatora može uspješno riješiti.
"Ne predaje učitelj ono što želi, ne predaje učitelj ono što zna, učitelj predaje ono što jest."

Kratki opis prakse:

Bosanski jezik nastavni je predmet koji je najopsežniji i najviše je povezan s ostalim predmetima u osnovnoj školi. Sva nastavna komunikacija ostvaruje se bosanskim jezikom. Predmet je zastupljen od prvog do devetog razreda. Nastava omogućuje učenicima stjecanje znanja, sposobnosti, vrijednosti i navika kako bi bili aktivni članovi društva. Kako je struktura ovoga nastavnog predmeta vrlo složena, potrebno je naglasiti da svako predmetno područje ravnopravno pridonosi osposobljavanju učenika za jezičnu komunikaciju u svim životnim situacijama. Komunikacija se ostvaruje primanjem i odašiljanjem poruka. Potreba za modernizacijom metoda u nastavi je neophodna u cilju postizanja kvalitetnijeg i efikasnijeg obrazovanja. Važna je objektivna procjena šta možemo, a šta ne možemo mijenjati u obrazovnom sistemu. Učenicima je potrebna škola koja im omogućava aktivno učešće u nastavnom procesu gdje su svi aspekti njihove ličnosti angažirani u nastavnom procesu. Uzimajući u obzir neodgovarajuće materijalne uvjete za rad(namještaj, oprema, pomagala, učila, kabineti i ostalo), zanemarljiv doprinos roditelja i društvene zajednice, smatram da su se mogu postići bolji rezultati za izučavanje historije jezika u osnovnoj školi.Rezultati (ne)izučavanja historije jezika u OŠ su ipak nedovoljni zazahtjeve koji bi nas izravnali ili bar približili evropskim standardima. Namčasovima redovne i dodatne nastave i vannastavnim aktivnostima rukovodimo se našom misijom:mMi smo ekipa koja njeguje savremenu nastavui podstiče pozitivne ljudske vrijednosti! Imamo misiju da zajedno stvaramo ljude, danas male, a sutra veće od nas, a zajedno koračamo ka tome da škola bude savremena, otvorena, interaktivna, umrežena sa odgovarajućim institucijama i lokalnomzajednicom, opremljena savremenim nastavnim sredstvima i tehnologijom, okrenuta pozitivnim trendovima, mjesto gdje učenici rado dolaze, gdje se osjećaju zadovoljno i nastavnici i roditelji. Jedino se tako može doći do škole u kojoj će sva djeca biti kvalitetno educirana i gdje će se nastavni proces prilagoditi potrebama i mogućnostima učenika. Zajedničkim snagama osiguravamo kvalitetno obrazovanje učenika iz historije jezika koristeći savremene metode i oblike rada (terensku nastavu, grupni rad, timski rad, istraživački rad, aktivno učenje i saradničku nastavu), te razvoj opće kulture svih aktera obrazovnog procesa.

Priprema: Vremeplov u historiju jezika

Pogledaj praksu
8 Decembra, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram