Mahir Mališević

Profesor geografije

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

“Learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of learners.”

„Učenje nije produkt nastavničkog predavanja, učenje je produkt aktivnosti onoga ko uči.“ (John Holt, američki pedagog) Moja pedagoška uvjerenja poklapaju se sa citiranom mišlju uglednog američkog pedagoga. Mislim da je prvenstvena uloga nas edukatora da učenike motivišemo, inspirišemo i podstičemo da sami tragaju za znanjem, da aktivno učestvuju u nastavnom procesu, te da stvaraju i izražavaju svoje kritičko mišljenje. Također mišljenja sam da u vrijeme ubrzanog razvoja informacionih tehnologija potrebno je da se edukatori prilagode i uključe savremena nastavna sredstva i pomagala u nastavni proces, kako bi učenike što više zainteresovali i motivisali za rad na času kroz otkrivajuće učenje, učenje kroz igru, te neposredne terenske opservacije.

Kratki opis prakse:

Povećana realnost predstavlja sistem pomoću kojeg se stvarni svijet oko nas dopunjava informacijama kao što su slike, zvuk, tekst i dr. U svojoj praksi koristim dva vida ovog sistema, a to su Pješčana kutija povećane realnosti (eng. Augmented reality Sandbox) i Android aplikacije povećane realnosti.

Priprema: Upotreba sistema povećane realnosti (eng. Augmented reality) u nastavi

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku