• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Edim Hajdarbegović

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U mom pedagoškom radu kao i sve moje kolege nailazim na mnoge sistemske i tehničke probleme koje su posledica nedostatka sistemskih rješenja u obrazovanju kao i opste loše finansijske situacije u našoj zemlji. Ipak mišljenja sam da mi prosvjetni radnici i sami možemo dosta toga učiniti da popravimo naše uslove rada ne čekajući da to obavezno mora raditi ili sistem ili neko drugi. Navest ću neke primjere koje ja koristim u mom radu.
- Smatram da jedan od glavnih nedostataka u našem obrazovnom sistemu jeste pristup nastavi i metode izvođenja nastave koje su zastarjele i uglavnom naslijeđene iz prijašnjeg sistema. Najčešći metod izvođenja nastave je frontalni, nastavnik je aktivan dok je učenik uglavnom pasivan i zato nema priliku da pokaže svoju kreativnost. Moje mišljenje je da se takav pristup treba zamijeniti pristupom u kojem se kroz inovativne načine nastavni sadržaji obrađuju i uče kroz projektnu nastavu, međupredmetne radove, rješavanje problemskih zadatka, samoučenje, samoistraživanje itd. To su metode koje uglavnom zahtijevaju veće obaveze nastavnika u pripremi za nastavu i zbog toga ih nastavnici izbjegavaju. Sa druge strane ovakav pristup nastavi vrlo pozitivno djeluje na motiviranost učenika za učenje i za uzimanje aktivne uloge u nastavnom procesu. Sve ove metode ćete imati priliku vidjeti korištene u mom projektu.
- Trenutni Nastavni planovi i programi koji su zasnovani na sadržajima treba prilagoditi tako da budu zasnovani na ishodima učenja, što je je već odavno praksa u zemljama sa razvijenim obrazovnim sistemima. Kompletirao sam Trening za trenere po ZJNPP zasnovanih na ishodima učenja za područje matematike u organizaciji Save the Children.
- Kao nastavnik matematike posebnu pažnju tokom izvođenja nastave posvećujem razvoju kritičkog mišljanja i prosuđivanja kod mojih učenika. Smatram da se time učenik mnogo lakše uvodi u aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu i razvijaju se njegove socijalne i komunikacijske kompetencije. Ovakvoj praksi mi je pomoglo i to što sam prisustvovao radionici pod nazivom „Kritičko mišljenje kao baza za demokratsko učešće“ – „Critical thinking as a basis for democratic participation“, koje je u okviru Pestalozzi programa i pod okriljem Vijeća Europe organizovalo Ministarstvo obrazovanja i kulture Kipra, u oktobru 2017. godine. Napomnijem da sam uspio da se kvaliifikujem kao jedini predstavnik iz BiH i jedan od svega 15 kandidata iz cijele Europe.
- U nedostatku nemogućnosti škole u kojoj radim da obezbijedi meni potrebne uslove za rad, svojim finansijskim sredstvima sam za moj kabinet obezbijedio projektor, dva kompjutera, nekoliko radnih stolova, internet konekciju, WiFi, tablet itd. Ovo sam uradio jer sam svjestan da na taj način doprinosim uveliko kvalitetu mog rada kao nastavnika i sebi omogućavam svakodnevnu primjenu nastavnih metoda za koje sam se oprijedilio u mom radu. Moderna nastava bi trebala da koristi sve prednosti koje omogućava upotreba informatickih pomagala, internetskih materijala vezanih za moj predmet isl.
-U mom radu redovno koristim interaktivni set ili tzv. pametnu tablu koja mi daje mogućnost upotrebe velikog broja materijala interaktivne prirode a koji kod učenika razvija veću želju za direktnim učešćem u nastavnom procesu kroz rad u odabranim aplikacijama.

Kratki opis prakse:

Tokom školske 2017/18 godine sam u školi OŠ Kiseljak realizovao dva STEM projekta realizirana u obliku projektne nastave na temu „Sačuvajmo naše blago, jezero Modrac“. Tema je vezana za jezero Modrac, a na čijoj obali gravitira mjesto Kiseljak u kojemu je naša škola. Jezero Modrac je ekološki izuzetno ugroženo jer ima veliki problem sa industrijskim i gradskim zagađenjem što je potaklo našu radnu grupu da skrenemo pažnju na taj problem. Urađena su dva projekta, STEM1 i STEM2. STEM1 U projektu STEM1 učenici su raspodijeljeni u radne timove prema nastavnim predmetima (tim za Biologiju, Hemiju, Fiziku), po međupredmetnim radovima (Matematika- Geografija, Matematika-Fizika, Matematika-Informatika) ili po predmetnim zadacima (Matematika). Finalnu prezentaciju smo upriličili u našoj školi u Februaru 2018, a potom i u lokalnoj zajednici. U decembru 2018. Su planirane i prezentacije u svim školama koje gravitaju na obali Jezera. STEM2 kao nastavak prvog dijela je uključio aktivnosti posjete učeniaka i obilaska brane jezera Modrac uz pratnju uposlenika Javnog Preduzeća „Spreča“, zatim obilazak jezera turističkom brodicom u cilju prikupljanja novih informacija o jezeru, i akcije čišćenja obale jezera od smeća. Poslednja aktivnost je bila organizovanje piknika na očišćenom dijelu obale kako bi se skrenula pažnja na to da je vrlo malo potrebno da se jezeru vrati njegov prijašnji sjaj i ljepota.

Priprema: STEM projekat u obliku projektne nastave

Pogledaj praksu
8 Decembra, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram