Dubravka Kekić

Diplomirani vaspitač

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Istražujući sopstvenu 15 godina dugu praksu u vrtiću ističući nova znanja ipristupe u radu ,podržavam i podstičem v/ o rad u kojem se djeca aktivno uključuju u proces planiranja i stvaranja, pruzajući im podrsku u relizcij inovih ideja , zadovoljstvo da mogu sami da osmisle i kreiraju procto u kojem borave i na taj nacin budu aktivni, samostalno rade, istražuju i sami izgradjuju svoja saznanja. Sve to uz građenje odnosa podrške ipovjerenja i želje da se osjećaju sretno i zadovoljno.

Kratki opis prakse:

Primjenu STEM pristupa u v/o radu započeli smo ispitivanjem dječijih interesovanja (intervjuisanjem djece), izborom ishoda na osnovu čega su nastale teme: Životinjski svijet ;Svemir i;Saobraćaj ;. Ključne aktivnosti djece bile su vezane za istraživanje – posmatranje, prikupljanje i predstavljanje podataka, a kojima smo povezali matematiku, prirodne nauke i tehnologiju. Završna aktivnost i bitan aspekt ovog pristupa, bilo je sumiranje dostignuća ishoda projekta. Stem pristupom u v/o radu djeca su razvijala naučne vještine: posmatranej ( upotreba čula); upoređivanje(mjerenje, brojanje); klasifikovanje (grupisanje, sortiranje); mjerenje (procjenjivanje od oka, korištenje nekonvencijalnih i konvencijalnih mjera); predstavljanje podataka ( u formi ček-liste; tabele, grafkikona, crtež, mape); i definisali hipoteze, predpostavke i vjerovatnoće. Koristili su kolekciju osmišljenih didaktičkih sredstava: Zavrti skup,; Šarena kocka skupovi, Zavrti spiner - sabiranje, Grafikoni Tabele za bilježenje Matematičke zavrzlame; Gradimo naš grad -mjerenja, podaci, Putujemo svijetom; – crtnje putanja, Hobotnica, Mašina za sabiranje i sl. Didaktičko okruženje definisali smo kroz, metemat.-saznajno- istraživačke centre, centre uloga i saobraćajni centar.Roditeqi su kroz radionicu 1+1=3 kontinuiranim učešćem u istraživačkim zadacima krzo radionicu Slavimo učenje uvidjeli dječija dostignuća. Tokom projekta posjetili smo centar Robokids i upšoznali djecu sa osnovama programiranja i robotike. Djeca su uz pomoć mapa (koje su sami pisali) i robota, uz korištenje tableta, putovali po karti svijeta. Vaspitači su obogatili metode rada sa djecom, strategije posmatranja, djece i svoga rada ( kroz formativno pračenje djece i taksonomsk tabelu ishoda učenja) i uvidjeli da su intenzivnije podsticali viši stepen kognitivnih procesa (analiziraju, procjenjuju, kreiraju). Rezultati primjene STEM pristupa pokazuju koliko su važne edukacije, ishodi učenja koji planiramo, aktivnosti i metodički pristupi koje primjenjujemo u radu sa djecom, a koje ćemo nastaviti implementirati planirawem i relaizacijom v/o rada. STEM pristup omogućio je svima nama da se ozbiljno igramo matematikom jer je 1+1=3.

Priprema: PROJEKAT SLAVIMO UČENJE

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku