Jasmina Gasal

Nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Baviti se odgojem i obrazovanjem najmlađih, velika je životna privilegija, ali i još veća odgovornost svakog odgajatelja/ice. Znanja, stavovi, vještine, navike, načini razmišljanja i općenito budući odnos prema životu u tom periodu postaju trajne vrijednosti koje će se kasnije samo nadograđivati te je stoga od izuzetne važnosti: pažljivo birati sadržaje i načine poučavanja koji su bliski djetetovom razumijevanju svijeta oko sebe, izgrađivati stavove koji će se zasnivati na vrijednostima, učiti ih korisnim vještinama, stvarati zdrave navike i stilove života, učiti ih da kritički promatraju, doživljavaju, razumijevaju svijet oko sebe te da imaju pravo na svoje vlastito mišljenje, pravo da ga naglas kažu, da se igraju, druže i sretno odrastaju. Sve naprijed pomenuto međusobno treba biti povezano, koherentno, nadopunjavati jedno drugo kako bi u budućnosti imali zdrave, aktivne, svjesne i odgovorne članove društva. Odgajati najmlađe znači odgajati za budućnost. Stoga se prvo moramo zapitati kakvu budućnost želimo. Pred nama, koji odrastamo zajedno sa djecom i koji svoj posao radimo sa neizmjernom ljubavlju, odgovor je vrlo jednostavan, SRETNU. Zato su istinske vrijednosti: ljubav, empatija, pravednost, odgovornost i dr. kao i zdravi stilovi života: tjelesne aktivnosti, ishrana i ekologija u fokusu našeg odgojno-obrazovnog rada i u JU Predškolski odgoj i obrazovanje oni se ne uče, niti razvijaju, niti stvaraju, oni se jednostavno žive. A s obzirom na činjenicu da, nažalost, živimo u jednom od najzagađenijih gradova Evrope, učiti djecu odgovornom odnosu prema prirodi i zaštiti prirodne okoline i njenih resursa, kao i njene ljepote, daje nam tračak nade da će upravo ova djeca koju danas odgajamo iznaći modele da budućnost bude sretnija i ljepša.

Kratki opis prakse:

Najznačajniji period u kojem znanja, vještine i navike postaju trajnenvrijednosti, koje će se kasnije samo nadograđivati, jeste predškolski i rani školski uzrast pa otuda i potreba da se što veća pažnja i akcenat, upravo u tom periodu, stave na buđenje ekološke svijesti kod djece i ljubavi prema prirodi i očuvanju životne okoline. Polazeći od vizije da je vrtić mjesto sretnog i zadovoljnog odrastanja djece u kojem je roditelj najznačajniji i neizostavni partner u odgojno-obrazovnom procesu, nastala je ideja da se u realizaciju ekoloških sadržaja (roditeljski sastanci, ekološke radionice sa roditeljima, prikupljanje ambalažnog materijala, zajednički izleti, stvaranje botaničkih kutaka i vrtova u holovima i dvorištima vrtića idr.) na različite načine i aktivno uključe upravo i roditelji. Ono što nas posebno raduje jeste činjenica da su se roditelji rado odazivali na svaku aktivnost i ispunjavali svaki zadatak koji je pred njih postavljen, davali korisne ideje, savjete, sugestije, inicijative. Odnosi roditelj-odgajatelj postali su ne samo partnerski nego i prijateljski sa mnogo više međusobnog uvažavanja, razumijevanja i podrške što je kao krajnji cilj rezultiralo veoma uspješnim ekološkim ali i općenito odgojem djeteta, stvarajući na taj način preduslove da vrtić postane mjesto sretnog odrastanja djeteta.

Priprema: Recikliraj i štedi jer voda vrijedi

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku