Ivana Bubalo

Magistra edukacije matematike

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Mišljenja sam da kao nastavnik uvijek moram raditi na produbljivanju i proširivanju uspješnosti i kvalitete nastavnog rada, kako učeničke tako i vlastite. Kroz odabir metode rada važno mi je stvoriti produktivan proces učenja za svakog učenika.

Kratki opis prakse:

Škola matematike osmišljena je tako da obuhvaća učenje dodatnih sadržaja iz matematike, pripreme za natjecanja, druženje s učenicima sličnih interesa kao i suradničko učenje, produbljivanje stečenih znanja , te obuku nastavnika matematike. Učenici iz četiri osnovne škole dolazili su petkom na radionice koje je za njih pripremao tim nastavnika. Posjećenost, zainteresiranost i ustrajnost sudjelovanja u ovom programu je bila iznad očekivanja. Nastavnici su obrađivali sadržaje po unaprijed dogovorenom planu i programu.Posebnost prakse leži u tri elementa. Prvi je taj što su učenici upoznali nove grane matematike i pripremali se za natjecanja kroz zadatke prilagođene uzrastu. Sve u ugodnoj i motivirajućoj atmosferi, kroz druženje sa učenicima i nastavnicima. Drugi element je taj, što su učenici imali priliku na svakom novom sastanku upoznati novog nastavnika koji je bio spreman izložiti nove teme i staviti im se na raspolaganje. Na taj način su upoznali različite pristupe rješavanju problema. Treći element očituje se u međusobnoj poduci nastavnik-nastavnik. Dakle, u Školi matematike obrazovali su se i nastavnici. Dok je jedan nastavnik izvodio nastavu na Školi matematike, ostali su bili slobodni doći i slušati, čak i sudjelovati u zajedničkom izvođenju nastave. Na taj način smo pojačali kolegijalnost i obavili jedno malo ali korisno “stručno usavršavanje“.

U praksi učestvovali i: Ružica Kraljević, Marijana Lasić, Ivica Galić, Zoran Marušić, Ivana Karačić, Marija Cvitković, Ana Marija Alilović, Predrag Kovačić

Priprema: Škola matematike

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku