Marjana Đorđić

Diplomirani psiholog

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Ovo je rečenica sa kojom krećem u svaku novu radnu avanturu. Ovome UČIM i moje velike, a opet male ljude, jer vjera u sopstvene mogućnosti, sposobnosti, vještine, osobine itd. može da otvori put ka neistraženom. Nastojim da svaki moj učenik otkriva i njeguje svoje unutrašnje dijete kroz kreativan rad i igru. To je ono što nas oplemjenjuje i razvija svijest o POŠTOVANJU i UVAŽAVANJU sebe i drugog. Kreativnost, inovativnost i potrebu da budu drugačiji, kao i želju da idu putem koji nije utaban je nešto što najviše cijenim kod svojih učenika. Mi kao pedagoški radnici trebamo i moramo im pružiti priliku, imati vjeru u njih, pokazati im pravi put, biti im oslonac i svjetlo koje će upaliti kada im bude potrebno i dobićemo i više nego što očekujemo.

Kratki opis prakse:

U JU Ekonomska škola, Bijeljina, zaposlena sam kao nastavnik
poslovne komunikacije. Nastavnik sam koji vodi sekciju iz pomenutog predmeta i koordinira radom Savjeta učenika. Dakle, realizujem rad sa mladim ljudima tokom nastavnog procesa, ali i kroz vannastavne Aktivnosti. Tokom rada na poslovima stručnog saradnika i poslovima nastavnika shvatila sam da je svako dijete darovito na sebi svojstven način, da tu darovitost treba prepoznati i onda mu omogućiti da je izrazi onako kako ono najbolje zna i umije. Kreativnost se ispoljava na najrazličitije načine i ne postoji oblast života u kojoj se ona ne može primijeniti. Teme koje se obrađuju na redovnim časovima nastojim povezati sa temama na vannastavnim aktivnostima gdje im pristupamo na potpuno drugačiji način, kreativno i kroz razvijanje kritičkog mišljenja svih učesnika. Naše teme se obrađuju kroz muziku, ples, glumu, istraživanja, dizajn, promociju rada sekcije itd. Dakle, učenici usvojena znanja treba da primijene u novim situacijama, gdje će drugima pružiti nova saznanja, ali i sebi stvoriti priliku za ponovno učenje. Aktivnosti na koje smo zaista ponosni jeste istraživanje koje smo realizovali na temu Nasilje u partnerskim adolescentskim vezama koje je bilo naše polazište i nakon koga su uslijedile pripremne aktivnosti, organizacija i samo izvođenje performansa na temu „Kad ljubav boli!?“.

Priprema: Nauči, primijeni naučeno i opet nauči!!!

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku