Suzana Čelić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Smatram da škola danas ne treba da priprema dijete za život. ŠKOLA JESTE ŽIVOT , u njoj djeca zadovoljavaju svoje potrebe ne samo za učenjem , nego i za druženjem, pripadanjem, prihvatanjem, ljubavlju, poštovanjem, sigurnošću, angažovanjem… Zato se trudim da kreiramo i realizujemo aktivnosti u kojima su učenici aktivno uključeni u proces učenja, aktivnosti u kojima svim srcem i plućima dišu „sadašnjost“. Da bismo to postigli ostvarujemo blisku saradnju sa društvenom zajednicom u kojoj škola „živi i djeluje“ i na taj način razvijamo socijalne kompetencije i ličnost učenika.

Kratki opis prakse:

Škola je život – želeći da učenici aktivno učestvuju u procesu učenja, razvijaju svoje socijalne i emocionalne kompetencija, razvijaju svoju ličnost i budu aktivni građani naše zajednice prihvataju i budu prihvaćeni, pružaju i primaju ljubav i podršku, razvijaju svoje socijalne i emocionalne kompetencije osmišljene su i realizovane aktivnosti u saradnji sa lokalnom zajednicom – Dnevni centar„Gnijezdo“. Korisnici DC „Gnijezdo“ su djeca sa prprekama u učenju i učešću i djeca u ruziku opštine Gradiška. Saradnja je započela 2015. godine i danas traje, a ogleda se kroz različlite aktivnosti zajednička druženja, radionice, sportski dan, akciju „Usreći druga“. Zavisno od aktivnosti u njima su učestvovali direktno ili indirektno svi učenici ( akcija „Usreći druga“) ili predstavnici odjeljenja i članovi Savjeta učenika.

Priprema: Škola jeste život

Pogledaj praksu
8 Decembra, 2021
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: