Dijana Galić

Profesorica razredne nastave

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Profesorica sam razredne nastave. Radim s učenicima od 1. do 5. razreda. Izvanučionička nastava(terenska nastava) je sastavni dio nastavnog rada učitelja u osnovnim školama. Dokazano je da najbolje učimo iz vlastitog iskustva kada uključujemo sva svoja osjetila. Također je važno uključiti i roditelje u nastavni proces, a ovo je idealna prilika. Vrijednosti i značenje stjecanja iskustva na otvorenim prostorima i u okolišu, o različitim elementima prirode i društva iz neposredne blizine, odnosno sudjelovanje u aktivnostima, te iskustva iz ,,prve ruke“ mogu biti snažan čimbenik motivacije i interesa učenika i učitelja za takvo učenje. Izvanučionička nastava djeci omogućava učenje, promatranje, otkrivanje i istraživanje prirode i društva, te razvijanje svijesti o vrijednostima zavičaja i šire kako bi stvorili svoju sliku i doživljaj. Abeceda je didaktičko sredstvo koje se koristi od 1.razreda i možemo je upotrijebiti i za ostale razrede, za različite predmete, nastavne cjeline i na različite načine. Nastava postaje ,,avantura“ i ,,igra“ snažno motivacijsko sredstvo za razvijanje novih iskustava i stjecanje novih znanja i vještina.

Kratki opis prakse:

Planirala sam terensku nastavu za drugo obrazovno razdoblje u dogovoru s učenicima, roditeljima i ravnateljicom škole. Svima se svidjela ideja. Predvidjela sam od 10 do 15 odlazaka na teren. Cilj nam je bio upoznati sve značajne prirodne, religijske, povijesne, kulturološke i gospodarske elemente našega zavičaja. Za obilazak svih mjesta sam napravila raspored gdje se kada ide . Neki posjeti su vezani datumima, npr; prvi dan proljeća, Dan voda, Dan župe, Dan planeta Zemlje, Dan muzeja, ... a neki su vezani za nastavno gradivo. npr; vode u zavičaju, biljni i životinjski svijet u zavičaju (endemi), gospodarske djelatnosti, povijesni spomenici, predci, kulturna baština, reljefna obilježja, itd. Svi naši odlasci su bili ujedno i nezaboravni izleti koje smo zabilježavali fotografiranjem. Terenska nastava zahtjeva i odgovorni oblik ponašanja u grupi, prema starijima i prirodi. Svjesni da djeca najbrže i najlakše uče kroz igru i aktivnosti, na osnovu stvarnog doticaja sa stvarima, tako sam i ovo pretvorila u likovne kolonije. Na svakom mjestu nakon razgledavanja i razgovora, učenici su birali pozicije za ilustriranje onoga što vide i što im je najzanimljivije , te bilježili informacije koje su im se činile bitne. Svako mjesto, kulturna, povijesna ili gospodarska znamenitost stavljena je pod određeno slovo i tako je nastala slovarica moga zavičaja. Svaki učenik je za sebe izrađivao slovaricu -abeceda od A-Ž .

Priprema: Slovarica moga zavičaja/upoznajmo svoj zavičaj (terenska nastava)

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku