Merisa Karić

Magistar predškolskog odgoja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Aktivnostima koje realiziram sa djecom u vrtiću nastojim da osiguram cjelovit razvoj djece, odnosno na način da budu usmjerene na kognitivni razvoj, razvoj govora, socio emocionalni razvoj i razvoj motorike. Sve tematske aktivnosti u grupi učimo kroz igru, istraživanjei saradnju sa roditeljima i bližom okolinom. Kroz igru, istraživanje, otkrivačke aktivnosti i rad sa raznovrsnim neoblikovanim materijalom potičem radoznalost i kreativnost djece, i ohrabrujem da rješavaju probleme zajedno kroz međusobnu saradnju u raznovrsnim aktivnostima. Okruženje za sadržaje prilagodim potrebama I interesima djece sa kojima radim, i stvaram što bolje okruženje zasnivajući sve aktivnosti na igri, boravku djece u prirodi, u edukativnim posjetama, u interakciji sa odraslima i svojim vršnjacima.

Kratki opis prakse:

Istraživačke aktivnosti djece o planeti Zemlji realizovane su u periodu od pet godina. Mali istraživači planete Zemlje su djeca predškolskih odgojnih grupa i programa produženog boravka sa kojima sam realizovala veliki broj sadržaja i aktivnosti u oblasti ekologije i istraživanja prirodnih pojava na planeti Zemlji. Aktivnosti koje smo smo radili bile su usmjerene na istraživanje okoline, učenje iz dječijih enciklopedija, učenje na tematskim izletima, u raznim institucijama u kojima smo učili o našoj planeti Zemlji. Veliki dio sadržaja djeca su provela u šetnji, na izletu i aktivnostima u prirodi. U okviru pripremanja sadržaja na temu Planeta Zemlja i život na Zemlji i mnogih ekoloških aktivnosti, djeca su željela da zajedno kreiramo sadržaje i aktivnosti o kojima ćemo učiti. To su teme o svemiru, planeti Zemlji i kruženje planeta oko Sunca, letjelicama koje putuju u svemir, planetama koje kruže oko Sunca, izgledu planete Zemlje, vodama na Zemlji, pustinjama, biljnom i životinjskom svijetu mora i kopna, zaštita i čuvanje okoline. Na takav način, zajedno smo pripremali redoslijed sadržaja. Djeca su pokazala veliki interes za tematske sadržaje, te smo prikupili veliki broj knjiga i edukativnih fimova o našoj planeti Zemlji, pozivali goste u naše vrtiće, izvodili priredbe i predstave i planirali, istraživali i pozivali sve drugare u naše aktivnosti.. Zajedno smo planirali naše izlete i posjete. Dječije istraživanje i otkrivanje prirodnog bogatstva planete Zemlje realizovano je kroz praktične i sakupljačke aktivnosti,eksperimente, šetnje i posjete, akcije i manifestacije kroz obilježavanje eko-datuma prigodnim akcijama ekološkim igrama u vrtiću i bližoj okolini. Naše kreativne aktivnosti podržali su i roditelji, te smo svaku godinu zajedno pripremali kreativne radionice povodom značajnih eko datuma a posebno za Dan naše planete Zemlje.

Priprema: Naša planeta Zemlja

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku