Ljubica Božunović

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Svako dijete dolazi na svijet kao prazna ploča po kojima ispisujemo sve ono za šta smatramo da će mu kasnije u životu donjeti dobro. To je sredina u kojoj dijete boravi, porodica i institucija-vrtić. Najvažnije je da se djetetu posvetimo kao individui koja je jedinstvena, da djecu ne upoređujemo jednu sa drugima i da ih podstičemo da se razvijaju do svog ličnog maksimuma. Moja pedagoška uvijerenja zasnivaju se da period formiranja dječije ličnosti treba da počne u najranijem periodu kada je oblikovanje ličnosti najizraženije, a to je period do šeste godine života. Takođe, smatram da je tom “oblikovanju“ najvažnija roditeljska i institucionalna saradnja koja će podsticati dijete da se razvija prema svom interesovanju, željama i mogućnostima. Dijete treba da bude aktivni subjekat u svom sopstevnom razvoju, usmjeravan od strane odraslog a ne kao objekat koji će biti vođen. Dijete treba da posmatramo kao centar sa svim njegovim razvojnim mogućnostima te da mu pružimo potrebnu pomoć i podršku u učenju, stvaranju i razvijanju. Moj najveći uspjeh i nagrada u radu jeste dječiji osmijeh.

Kratki opis prakse:

Priručnik za roditelje predškolske djece “Moje dijete i ja“- priručnik za roditelje čija su djeca polaznici vrtića. Namjenjenje edukaciji roditelja o upisu djeteta u predškolsku ustanovu, adaptaciju djece, socijalizaciju, emocije djece, pripremu za školu, razvoj govora. Kroz priručnik su obuhvaćeni svi aspekti dječijeg razvoja i pripreme djece za boravak u vrtiću i pripremu za školu. “Pitaj me - pitaj“ KUTIJA - društvena igra koja je namjenjena za razvoj pažnje, koncentracije, razvoj govora. Prati programske aktivnosti u vrtiću a namjenjena je evaluaciji naučenog kroz igru u slobodno vrijeme. “Čitaj mi da te slušam i govorim“- tekstovi namjenjeni za razvoj govora i bogaćenja fonda riječi, te razvoj kreativnog mišljenja i stvaralaštva kod djece predškolskog uzrasta.

Priprema: Priručnik za roditelje predškolske djece - “Moje dijete i ja“; “Pitaj me-pitaj“ KUTIJA - igračka za rad sa djecom u cijeloj grupi - slobodno vrijeme sa roditeljima; “Čitaj mi da te slušam i govorim“- set zbirki tekstova za razvoj govora, pažnje i podsticanje djece na razmišljanje.

Pogledaj praksu
8 Decembra, 2021
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: