Učesnici 2019

Prepoznajemo, nagrađujemo, i promovišemo inovativne nastavnike/ce

Istražite dosadašnje nominirane učesnike i inspirirajte se njihovim praksama. U pripremama pronađite detaljan opis realizacije, odgovor na pitanje zašto je došlo do primjene prakse, koji su to ciljevi i željeni ishodi, kao i efekti i postignuti rezlutati. Prijavite se za nagradu i inspirirajte druge.

Odgajatelji/ce u predškolskom odgoju i obrazovanju

POBJEDNIK

Edina Kevro

UČESNICI:

Adna Bešić i Samra Bešić

Edina Kevro

Ekrema Delić-Dizdar

Emina Kamenjaš

Emina Smajić

Milica Maksić

Mirjana Vujović i Radenka Butulija

Sanja Tripković

Učitelji/ce u razrednoj nastavi

Boško Jovičić

UČESNICI:

Edina Međić

Jelena Manjić

Luljeta(Ljuljjeta) Kurbašić

Milana Ćulibrk

Nataša Vukadin

Selma Hamzakadić

Selma Salkanović

Snežana Stević

Žanela Pažin

Predmetni nastavnici/ce u osnovnim školama

Mahir Mališević

UČESNICI:

Arnes Tufek

Bernes Aljukić

Enea Hotić

Ernad Osmić

Fatima Ćoralić

Ivo Pejdo

Jasin Hodžić

Mara Bošnjak i Tomislav Ćavar

Suzana Kusovac Sladoje

Tarik Sulić

Predmetni nastavnici/ce u srednjim školama

Vedran Zubić

Adila Salibašić

UČESNICI:

Amela Begović i Aldin Boškailo

Amna Dervišagić

Andreana Kovačević Ćurić

Dubravka Nikolić i Jelena Sekulović

Mevludin Maličevič

Sabina Džananović

Sabina Makota

Vehid Kurtić

Stručni saradnici/ce na svim nivoima odgoja i obrazovanja

Dijana Galić

Sanja Budimir

UČESNICI:

Admira Hrelja

Amela Kukuruzović

Džemal Hurić i Edinalda Jakubović

Emina Čaušević

Fuada Cerić

Marijana Obrenović

Nejra Vukojević Serdarević i Berina Šećibović

Selma Hodžić

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: