Edina Međić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U temelju interkulturalnog odgoja je odgajanje svakog pojedinca za partnerstvo, socijalne vještine i sposobnost za komunikaciju s okolinom. Škola je odlično mjesto za praktičnu primjenu interkulturalizma kao oblika ponašanja, usvajanje i testiranje različitih stavova i vrijednosti. Ona cijeni i omogućava ono što podupire djetetov razvoj i odgoj. Svrha interkulturalnog obrazovanja i odgoja nije samo poučavanje o različitim kulturama, nego dovođenje u suodnos nositelja različitih kultura. Savremena nastava ima zadaću pružiti djeci sticanje interkulturalnih kompetencija potrebnih za suodnose u novonastalim potrebama društva. Neophodno je zagovarati globalni odgoj, odgoj za smanjivanje predrasuda, antirasistički odgoj, odgoj za ljudska prava, odgoj za mir, te ideje o međusobnoj ovisnosti pripadnika raznih grupa, bez obzira na njihovu nadmoćnost ili veličinu. Te ideje se trebaju uvesti u cjelokupni rad škole i njeno okruženje, a provodive su sa svakom uzrasnom grupom.

Priprema: Mreža mira

Pogledaj praksu
23 Marta, 2021
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: