Snežana Stević

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Igra povećava motivaciju, izaziva veću pažnju, učenje čini zanimljivijim, a naučene sadržaje kroz igru dijete duže pamti i lakše primjenjuje.

KRATAK OPIS PRAKSE
Grčki istoričar Herodot (5. vijek prije n.e.) tvrdi da su društvene igre nastale u Maloj Aziji. Poreklo i vrijeme njihovog nastanka je, po svemu sudeći, nemoguće utvrditi. U proteklih tridesetak vijekova, kroz razvoj mnogobrojnih civilizacija, nastalo je bezbroj igara koje su prilagođavane vremenima i narodima.
Iz tog sanduka sa blagom sam zagrabila neke igre na papiru, prilagodila pravila, integrisala nastavne sadržaje, a u proces igre uvukla svoje učenike i njihove roditelje, druge nastavnike iz škole i njihove učenike. Igrali smo se u toku nastavnog procesa, u okviru domaćih zadataka, na sastancima stučnih organa škole, organizovali turnire na školskom nivou. Broj igara i igrača se stalno povećavao, a nivo znanja, raspoloženja i saradnje je rastao.

Priprema: IGRE NA PAPIRU KAO IZVOR ZNANJA I PRIJATELJSTVA

Pogledaj praksu
6 Decembra, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: