• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Sabina Makota

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moja pedagoška uvjerenja baziraju se na uvjerenjima da svaki učenik/učenica može doprinjeti razvoju nastavnog procesa. Ako učenicima pokažemo da se njihovo mišljenje uvažava oni samim tim postaju odgovorniji, aktivniji i kreativniji. Sticanje novih znanja unapređuje se kroz kreativne metode rada i prenošenja znanja. Činjenica da jedan hirurg iz davnih 1980-tih godina bez ikakvog usavršavanja do danas ne bi mogao obavljati svoj posao, niti bi znao, kada bi ušao u operacionu salu sagledavši savremenu tehnologiju koja se danas koristi, a jedan nastavnik iz davne 1980-te godine i danas predaje na dosta sličan način, nam ukazuje na važnost unapređenja inovativnosti u učionici.
S toga se moje pedagoško uvjerenje bazira na tome da učenici iskažu svoje mišljenje, da učenici kada primjete da se uvažava njihovo mišljenje postaju ogdovorniji. Nastavnik treba pribjegavati savremenom i kreativnom načinu rada postavši ne nastavnik, već samo osoba koja će upućivati učenike i tim dozvoliti da njihova mašta preovlada i iskaže njihovu kreativnost i znanje.
Moje uvjerenje se bazira na tome da uspješna nastava zahtjeva različite metode. Nastavnici moraju ohrabrivati učenike i zajedno jačati i reflektirati njihove procese rada i učenja.

KRATAK OPIS PRAKSE
Pri korištenju ove društvene igrice polazi se od pretpostavke da su se učenici/učenice već bavili temom „pijaca“ obrađujući bitne pojmove kroz nastavne predmete koje slušaju poput ekonomije i ekonomike preduzeća.
Igrica je koncipirana tako da svaki igrač može samostalno da utiče na što je moguće više faktora pijace te da može pratiti i posljedice svojih samostalnih odluka. Svaki igrač (učenik/učenica) nastupa i kao ponuđač i kao potrošač. Roba o kojoj se pregovara treba da bude i plaćena, za šta učenicima i treba na početku dobijeni početni novac, što daje realni karakter igre.
Zadatke iz ciljnih kartica koje se dobiju na početku igre mogu se ostvariti kroz razna polja. Napetost igre proizilazi iz polja događaja koja daju određene upute, polja znanja koja su bazirana na tri nivoa (lagani, srednji i teži nivo), kao i polja kupovanja koja omogučavaju trgovanje robom. Česta promjena ponude, potražnje i cijene daje promjenljiv i dinamičan tok, te motivaciju za razmišljanje.
Pobjednicima se na kraju dodjeljuje diploma kao rezultat zaslužen zbog pametno donešenih odluka (prvi pobjednik) i zbog spretnog kupovanja (drugi pobjednik). Zabava, osmijeh i evaluacija naučenog čine kreativno učenje.

Priprema: PIJACA (društevna igra kreativnog učenja)

Pogledaj praksu
6 Decembra, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram