Selma Hamzakadić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Samokritičnost i stalna nadogradnja sopstvenih znanja i kompetencija su osnovni uslov za dobro obrazovanje. Nastavnik, mora ići u korak sa vremenom, pratiti sve inovacije u tehnologiji i savremenim nastavnim metodama, a istovremeno napraviti pravi balans između tradicionalne i savremene škole. Smatram da nastavnik treba biti bogat izvor informacija, ali isto tako treba osposobiti učenike da samostalno pronalaze informacije koje su nam svima dostupne zbog sve bržeg napretka tehnologije. Veoma je važno raditi na svestrnom razvoju ličnosti učenika, ali je važno i kontinuirano praćenje i evaluacija u toku razvoja. Ne umanjujući značaj formativnog ocjenjivanja ističem da je značajno i motivirajuće kontinuirano praćenje svih nastavnih i vannastavnih aktivnosti učenika. Važno je znati, povezati, reprodukovati, misliti, istražiti, primjeniti u različitim situacijama, ali je važno i kada postoji prava procjena i povratna informacija. Tada je i veća motivacija. A gdje postoji motivacija vidljivi su i rezultati.

Priprema: KONTINUIRANO TABELARNO PRAĆENJE I EVALUACIJA SVIH ŠKOLSKIH I VANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI POMOĆU RAZLIČITIH SIMBOLA

Pogledaj praksu
23 Marta, 2021
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: