Boško Jovičić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Pri radu sa učenicima polazna osnova mi je da svaki učenik ima pravo na jednak pristup informacijama, gradivu, jednake prilike za učenje, rast i napredovanje. Vjerujem da nastavni sadržaj i nastavni predmeti trebaju biti pilagođeni potrebama svakog djeteta, a da mi, kao pedagoški radnici moramo da unaprijedimo i olakšamo proces učenja, usvajanja novih znanja i vještina i proširimo djeci spektar interesovanja. To možemo učiniti kroz istraživanje i uvođenje novih praksi, nastavnih pomagala, kreiranje interaktivne nastave, kojoj je cilj da djeci učinje učini zabavnim, a ne samo pukom nužnošću. Iskreno vjerujem da se svaki nastavni predmet, uz ulaganje truda i volje, može učiniti zabavnim, interesantim i da će na taj način djeca puno lakše i brže prihvatiti nove nastavne cjeline. Učenje može i treba biti zabava, a primjenom novih metoda – učenje kroz zagonetke, poligone, slikanje, pravljenje kratkih predstava, snimanje radio emisija i kratkih filmova etc. – učenicima dajemo potpuno novu perpektivu pri učenju, razvijamo njihovu maštu, potičemo ih na kreativan rad, te povećavamo njihovo funkcionalno znanje.

Priprema: Kreativci na djelu

Pogledaj praksu
5 Aprila, 2021
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: