Nataša Vukadin

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Obrazovanje i vaspitanje su oduvijek usko povezani. Nastavnik koji svakodnevno posvećuje vrijeme obrazovanju učenika, dio vremena posvećuje i vaspitanju (pomaže učenicima u usvajanju pravila lijepog ponašanja, socijalizaciji, uklapanju u novu sredinu, insistira na lijepom druženju, međusobnom poštovanju i empatiji) ali rjeđe vodi evidenciju o tome sem na časovima Odjeljenjske zajednice kada je to planirano. Učenici, kada dođu u prvi razred, imaju zahtjevan zadatak a to je uspostaviti dobre odnose sa svojim novim prijateljima i učiteljem. Da bi što uspješnije i bezbolnije prevazišli ovaj adaptacioni period potrebno je dobro nastavničko vodstvo i pozitivna disciplina uz koju će se osjećati bezbijedno, prevazići će probleme sa kojima se susreću a samim tim će se stvoriti dobri uslovi za ovladavanje predviđenim nastavnim sadržajima, dugoročno će usvojiti pravila lijepog ponašanja u kolektivu koja će im koristiti u komunikaciji, učenju i učešću u školskom životu.

Priprema: „Uživam u lijepom ponašanju“- rješavanje konfliktnih situacija u prvom razredu kroz akciju i vođenje

Pogledaj praksu
23 Marta, 2021
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: