Učesnici 2017

Odgajatelji/ce u predškolskom odgoju i obrazovanju

Sanja Prodanović

Profesija / zanimanje:

Diplomirani pedagog i andragog

Halima Abdukić

Profesija / zanimanje:

Nastavnica predškolskog odgoja, Visoko

Alisa Trtak

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Amra Laković

Profesija / zanimanje:

Magistar predškolskog odgoja

Erna Čunjalo

Profesija / zanimanje:

Nastavnik razredne nastave

Merisa Karić

Profesija / zanimanje:

magistar predškolskog odgoja

NERMINA FOČAK

Profesija / zanimanje:

Profesorica predškolskog odgoja

EDINA GAFIĆ

Profesija / zanimanje:

Profesorica predškolskog odgoja

Nisveta Kozlić

Profesija / zanimanje:

Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja

Marijana Novaković

Profesija / zanimanje:

Diplomirani vaspitač

Vesna Spasojević

Profesija / zanimanje:

diplomirani vaspitač

Snježana Kašiković

Profesija / zanimanje:

magistar psihologije

Sanja Tripković

Profesija / zanimanje:

vaspitač

Učitelji/ce u razrednoj nastavi

Amira Idrizović

Profesija / zanimanje:

PROFESORICA RAZREDNE NASTAVE

Dragana Arsić

Profesija / zanimanje:

PROFESORICA RAZREDNE NASTAVE

Edina Međić

Profesija / zanimanje:

nastavnik razredne nastave J

Fata Bukvarević

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Marijana Tomas

Profesija / zanimanje:

Profesor Razredne nastave

Mervana Čuturić

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Miroslava Vasić

Profesija / zanimanje:

Sanela Mulaosmanović

Profesija / zanimanje:

Željka Marković

Profesija / zanimanje:

Profesor razredne nastave

Predmetni nastavnici/ce u osnovnim školama

Medisa Aljukić

Profesija / zanimanje:

Profesorica engleskog jezika i književnosti

Smilja Mrđa

Profesija / zanimanje:

NASTAVNICA HISTORIJE

Elvedina Arnaut

Profesija / zanimanje:

Nastavnica biologije i hemije

Emil Kalić

Profesija / zanimanje:

Magistar nauke u oblasti sporta i tjelesnog odgoja

Ferizata Hadžović

Profesija / zanimanje:

Profesorica engleskog jezika i knjizevnosti

Ivana Bubalo

Profesija / zanimanje:

Magistra edukacije matematike

Sabahudin Travnjak

Profesija / zanimanje:

Profesor likovne kulture

Sanela Talović

Profesija / zanimanje:

Nastavnica historije i geografije

Verica Gligović

Profesija / zanimanje:

Profesorica srpskog jezika i književnosti

Sandra Koprenović

Profesija / zanimanje:

Profesorica matematike, fizike i informtike

Željka Zovko

Profesija / zanimanje:

Magistra Glazbene kulture i Etnomuzikologije

Sabahudin Travnjak

Profesija / zanimanje:

Profesor likovne kulture

Predmetni nastavnici/ce u srednjim školama

Senada Milanović

Profesija / zanimanje:

Profesorica bosanskog jezika i književnosti

Adrijana Todorović Panjeta

Profesija / zanimanje:

Profesorica likovnog odgoja i obrazovanja

Delila Mehmedinović

Profesija / zanimanje:

Profesorica bosanskog jezika i književnosti, Grafička inžinjerka

Đejlana Gledo

Profesija / zanimanje:

Profesorica engleskog jezika i književnosti

Miroslav Drljača

Profesija / zanimanje:

Doktor didaktičko-metodičkih nauka Metodika nastave likovne kulture

Nerminka Pirkić

Profesija / zanimanje:

Dipl.ing.mašinstva

Radojka Vranješ i Nataša Milijašević

Profesija / zanimanje:

Diplomirana ekonomistica

Selma Rustempašić

Profesija / zanimanje:

Profesorica historije

Senada Mustafić i Edina Atiković

Profesija / zanimanje:

Magistre matematike

Stručni saradnici/ce na svim nivoima odgoja i obrazovanja

Mirsada Jaganjac i Eldina Dizdar

Profesija / zanimanje:

Mirsada Jaganjac Profesorica pedagogije i psihologije; Eldina Dizdar Profesorica razredne nastave i profesorica pedagogije

Alema Bajrović

Profesija / zanimanje:

Profesorica pedagogije

Diana Lučar

Profesija / zanimanje:

Diplomirana socijalni radnica

Gordana Simić

Profesija / zanimanje:

Jelena Radivojević Stupar

Profesija / zanimanje:

Diplomirana psihologinja

Milena Jović

Profesija / zanimanje:

Diplomirana vaspitačica

Danica Mojić

Profesija / zanimanje:

Master pedagoških nauka

Mirza Trbonja

Profesija / zanimanje:

Profesor pedagogije

Suzana Čelić

Profesija / zanimanje:

Zoran Mršić

Profesija / zanimanje:

Diplomirani pedagogThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku