Sanja Prodanović

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Obzirom na činjenicu da je vrtić druga vaspitna sredina sa kojom se dijete susreće, samim tim treba mu omogućiti da ta sredina bude prijatna i podsticajna za njegov rani rast i razvoj, te da mu svaki dan u vrtiću predstavlja zadovoljstvo. Od prvog dana boravka djece u ustanovi radim na uspostavljanju bogatog i sadržajnog emocionalnog odnosa sa njima, koji je obostrano prijateljski, saradnički i zasniva se na međusobnom uvažavanju, povjerenju i brizi. Djeci je potrebno da osjete moju zainteresovanost za njih i bliskost, jer mi upravo ona omogućava da postignem mnogo više u djelovanju na njihov razvoj i učenje. U svom radu pružam djeci prilike da se vaspitavaju i obrazuju prilagođeno svojim potrebama i mogućnostima, kao i da se ostvaruju kao ličnosti. U tom cilju potenciram pozitivne osobine i oblike ponašanja kod djece, kako bi se osobine pojačale i učvrstile. Kod djece razvijam samostalnost u cilju stvaranja inicijativnog djeteta, koje je spremno da samostalno preduzima poduhvate u odnosu na okolinu u kojoj živi, kao i da rješava probleme. Pomažem im da izgrade zdrav pojam o sebi, osjećajući naklonost prema sebi i drugim ljudima, da vjeruju u ono što misle, da ono što kažu i čine ima određene posljedice, da su sposobni za postizanje uspjeha u učenju, da mogu riješiti mnoge probleme, da su u stanju realno da procjenjuju svoje mogućnosti i ograničenja kao i da slobodno izražavaju osjećanje sreće i zadovoljstva. Sve aktivnosti koje realizujem prožete su dozom kreativnosti i u potpunosti prilagođene njihovim mogućnostima.
Moj moto u radu sa djecom jeste da je dijete centar svijeta zajedno sa svojim razvojnim mogućnostima, potrebama i željama. Vaspitavati djecu i ostaviti trag u njihovim životima je nešto što je neprocjenjivo.
Ono što me najviše motiviše u radu sa djecom jeste to što volim djecu i dobro se osjećam u njihovom društvu. Svaka aktivnost u kojoj dijete uživa i za rezultat ima određeni napredak kod djece, meni predstavlja podsticaj za još bolji rad.
KRATAK OPIS PRAKSE
- U oviru inovativne prakse „Zmajevi izviđači“, djeca provode mnogo više vremena u prirodi nego što je to ranije bila praksa. Na samom početku, osmislila sam plan i program „Zmajevih izviđača“, tako da je svaki boravak u prirodi dobro organizovan i sistematičan. U okviru ove prakse djeca su naučila da se snalaze u prirodi i u njoj uživaju. Zajedno smo osmislili himnu, logo i zastavu „Zmajevih izviđača“; polagali su zakletvu i naučili izviđački pozdrav; učili su kako se orijentisati u prirodi; upoznavali biljni i životinjski svijet okoline; jahali konje; učili kako čuvati prirodu; kako postaviti šator i naložiti vatru; kako napraviti sklonište i preživjeti u prirodi; kako napraviti kotlić i sač; vezivanje čvorova; putne znakove; signalizaciju; pjesme o prirodi i igre; kako pružiti prvu pomoć; boravili su na jednodnevnim, dvodnevnim i trodnevnim izletima u selima u okolini Foče; upoznavali seoska domaćinstva i kako žive ljudi na selu; imali priliku da hrane stoku i posmatraju kako se pravi sir, kajmak i sl. te da konzumiraju tradicionalnu hranu. Takođe su boravili u Beogradu, Banja Luci i na planini Tari, gdje su realizovane neke od aktivnosti ovog programa. Pored svega nabrojanog, obilježavani su i značajni datumi kroz zanimljive radionice.

Priprema: ZMAJEVI IZVIĐAČI

Pogledaj praksu
5 Aprila, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: