Sanja Prodanović

Diplomirani pedagog i andragog

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Obzirom na činjenicu da je vrtić druga vaspitna sredina sa kojom se dijete susreće, samim tim treba mu omogućiti da ta sredina bude prijatna i podsticajna za njegov rani rast i razvoj, te da mu svaki dan u vrtiću predstavlja zadovoljstvo. Od prvog dana boravka djece u ustanovi radim na uspostavljanju bogatog i sadržajnog emocionalnog odnosa sa njima, koji je obostrano prijateljski, saradnički i zasniva se na međusobnom uvažavanju, povjerenju i brizi. Djeci je potrebno da osjete moju zainteresovanost za njih i bliskost, jer mi upravo ona omogućava da postignem mnogo više u djelovanju na njihov razvoj i učenje. U svom radu pružam djeci prilike da se vaspitavaju i obrazuju prilagođeno svojim potrebama i mogućnostima, kao i da se ostvaruju kao ličnosti. U tom cilju potenciram pozitivne osobine i oblike ponašanja kod djece, kako bi se osobine pojačale i učvrstile. Kod djece razvijam samostalnost u cilju stvaranja inicijativnog djeteta, koje je spremno da samostalno preduzima poduhvate u odnosu na okolinu u kojoj živi, kao i da rješava probleme. Pomažem im da izgrade zdrav pojam o sebi, osjećajući naklonost prema sebi i drugim ljudima, da vjeruju u ono što misle, da ono što kažu i čine ima određene posljedice, da su sposobni za postizanje uspjeha u učenju, da mogu riješiti mnoge probleme, da su u stanju realno da procjenjuju svoje mogućnosti i ograničenja kao i da slobodno izražavaju osjećanje sreće i zadovoljstva. Sve aktivnosti koje realizujem prožete su dozom kreativnosti i u potpunosti prilagođene njihovim mogućnostima.
Moj moto u radu sa djecom jeste da je dijete centar svijeta zajedno sa svojim razvojnim mogućnostima, potrebama i željama. Vaspitavati djecu i ostaviti trag u njihovim životima je nešto što je neprocjenjivo.
Ono što me najviše motiviše u radu sa djecom jeste to što volim djecu i dobro se osjećam u njihovom društvu. Svaka aktivnost u kojoj dijete uživa i za rezultat ima određeni napredak kod djece, meni predstavlja podsticaj za još bolji rad.
KRATAK OPIS PRAKSE
- U oviru inovativne prakse „Zmajevi izviđači“, djeca provode mnogo više vremena u prirodi nego što je to ranije bila praksa. Na samom početku, osmislila sam plan i program „Zmajevih izviđača“, tako da je svaki boravak u prirodi dobro organizovan i sistematičan. U okviru ove prakse djeca su naučila da se snalaze u prirodi i u njoj uživaju. Zajedno smo osmislili himnu, logo i zastavu „Zmajevih izviđača“; polagali su zakletvu i naučili izviđački pozdrav; učili su kako se orijentisati u prirodi; upoznavali biljni i životinjski svijet okoline; jahali konje; učili kako čuvati prirodu; kako postaviti šator i naložiti vatru; kako napraviti sklonište i preživjeti u prirodi; kako napraviti kotlić i sač; vezivanje čvorova; putne znakove; signalizaciju; pjesme o prirodi i igre; kako pružiti prvu pomoć; boravili su na jednodnevnim, dvodnevnim i trodnevnim izletima u selima u okolini Foče; upoznavali seoska domaćinstva i kako žive ljudi na selu; imali priliku da hrane stoku i posmatraju kako se pravi sir, kajmak i sl. te da konzumiraju tradicionalnu hranu. Takođe su boravili u Beogradu, Banja Luci i na planini Tari, gdje su realizovane neke od aktivnosti ovog programa. Pored svega nabrojanog, obilježavani su i značajni datumi kroz zanimljive radionice.

Priprema: ZMAJEVI IZVIĐAČI

Preuzmi pripremu
20 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku