• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Nerminka Pirkić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Radeći kao inženjer na održavanju po završetku studija shvatila sam da je teorija jedno, a praksa drugo te da se puno treba raditi na praktičnoj primjeni znanja.Znači treba vezati teoriju i praksu , što danas tražim i od mojih učenika, a posebno od tehničara. Pokušavam da ih naučim da logično razmišljaju, vezuju šeme, procese rada, razne formule i da koriste maštu kako bi dali što kreativnije rezultate. Znam da učenicima ne mogu dati talenat, ali na ovakav način im pomažem da izvježbaju oko, uho i svoj način razmišljanja što je bitno za tehničarsku i inžinjersku praksu. Potičem ih da razviju svoju koncentraciju, kompetencije i da budu istrajni u razvoju sopstvene kreativnosti. Rad sa učenicima, tj. mladim ljudima me inspiriše pa posebnu pažnju pridajem odgojnoj komponenti. Cilj mi je da budu dobri ljudi i građani svoje domovine. S obzirom da sam spremna na promjene i izazove to u nastavi koristim nove tehnologije i metode, a o tome dosta učim i od svojih učenika I mlađih kolega.

Od 2003.god. do 2006.god.naša škola je bila uključena u PROJEKAT stručnog osposobljavanja ,,Obrazovanje za mir“ („Education for peace“ - EFP) koji je vodio Institut za Balkan,a među profesorima učesnicima sam bila i ja. Ovaj Projekat mi je pomogao da promijenim svoj pogled na svijet i način razmišljanja. Pomogao mi je da principe mira primjenjujem u nastavnim i vannastavnim aktivnostima potičući svoju kreativnost i kreativnost učenika a slijedeći uvijek princip JEDINSTVO RAZLIČITOSTI! Moja vizija je omogućiti svim učenicima u sigurnom okruženju potrebna iskustva i znanja za dalje školovanje, kreativno razrađivanje ideja i provođenje istih u djelo, uključivanje u zajednicu i svijet rada i mira. Misija mi je je sigurna i kvalitetna škola povezana sa životom gdje se nesuglasice rješavaju mirnim putem uz međusobno uvažavanje i poštivanje svih sudionika obrazovnog procesa. Projekat EFP je zvanično odobren od Ministarstva vanjskih poslova BiH,OHR-a,OSC-a ,Pedagoških zavoda izavršen je podjelom CERTIFIKATA koji posjedujem i ja.

Iako je projekat zvanično završen njegova implementacija se veoma uspješno i dalje nastavlja u našoj školi kroz rad sekcije,,Obrazovanje za mir“ koju vodim ja. Učenici na kreativan način, recitalom, plesom, prezentacijama, izradom zidnih panoa, diskusijama, radionicama,debatama, istraživačkim-inovativnim projektima i učešćem na nagradnim konkursima i manifestacijama škole pokazuju svoj način djelovanja za mir. Sekcija obrađuje razne teme: kultura, umjetnost, obrazovanje, demokratija,ljudska prava,nauka i mir,nenasilno rješavanje sukoba,različitost! Učenici ove sekcije veoma aktivno učestvuju u kulturnom programu škole i lokalne zajednice afirmišući školu i mir! Pored certifikata Obrazovanje zamir posjedujem i certifikat „Trgovina ženama i djecom“ te „Obrazovanje za društvenu pravdu“ a što vješto koristim i kroz rad sekcije Obrazovanje za mir, organizujući razne radionice i debate uz saradnju sa Vijećem učenika i lokalnom zajednicom.Veliki broj učenika je prošao kroz rad ove sekcije i nadamse da će i dalje biti spremni za kreativnost i stvaranje bolje budućnosti za sve nas.

KRATAK OPIS PRAKSE
Pod vođstvom sekcije Obrazovanje za mir organizovano je i održano niz akcija za mir te projekata kojima sam bila idejni vođa uz angažovanje svih učenika, uposlenika, profesora i lokalne zajednice sa ciljem stvaranja kulture mira, kulture dijaloga i međusobnog uvažavanja. Neki od projekata na kojima sam učestvovala, bila voditelj i nagrađena sa učenicima: DOSTA - ! ,,Oslobodite se predrasuda, upoznajte Rome“, kampanju je provodilo Vijeće Evrope i Evropska komisija u zemljama Balkana, BH Telecom Iz njedara BiH, te „BIH u Evropi, Evropa u BiH“, Mladi i naslijeđe, EUFOR „Ljepota različitosti“, Opremanje kabineta mašinstva informacionim tehnologijama, EKO-koraci, Nove tehnologije – Gene Haas, šk. 2013./2014.

Voditelj INOVACIJE/PROJEKTA na nivou škole ,,Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje“ (prva faza),šk.2014./2015. voditelj INOVACIJE/PROJEKTA ,,Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje“ (druga faza), Šk.2015/16 – voditelj projekta –prezentovanje projekta ,,Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje“ pod motom „Upalimo svjetlo u BiH“, šk.2016/17. voditelj projekta/inovacije prema GP škole „Kultura i običaji naroda i nacionalnih manjina u BiH“( Moto: Upoznaj sebe i komšiju, pomozi drugu).Projekat „Kultura i običaji naroda i nacionalnih manjina u BiH“( Moto: Upoznaj sebe i komšiju, pomozi drugu) je implementiran prošle školske godine a prezentovan za Dan škole u aprilu mjesecu 2017.godine i njega ću predstaviti sa zadovoljstvom jer su nosioci projekta svi Aktivi škole sa svojim sekcijama i učenicima.Izrada,tj planiranje projekta i aktivnosti ,zaduženja za druge aktive i sekcije nije baš jednostavno uraditi jer sve treba objediniti i stvoriti zajedničku sliku. Zato je veliko zadovoljstvo kada krene implementacija sarađivati sa svim profesorima i učenicima, kada vidim kako koriste maštu i kreativnost u stvaranju našeg zajedničkog cilja.

Priprema: Projekat „Kultura i običaji naroda i nacionalnih manjina u BiH“ Moto: Upoznaj sebe i komšiju,pomozi drugu!

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram