Emil Kalić

Magistar nauke u oblasti sporta i tjelesnog odgoja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Kada je riječ o nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja, nastavnik, imajući u vidu osnovne karakteristike pojedinih perioda razvoja, potrebno je da ovakvim nastavnim pomagalima od pvc plastike učenici usmjere svoj rad tako da učinak bude pozitivan u pogledu ostvarenja harmoničnog razvoja, očvršćivanja organizma, usavršavanja motoričkih sposobnosti, formiranja motoričkih navika i uopšte razvoja tjelesne i zdravstvene kondicije. Inovacije od pvc plastike u ovom radu želimo prikazati mogućnost primjene novih tehnologija i upotrebe pvc pomagala, odnosno da ukažemo na njihovu svrsishodnost i značaj u savremeno koncipiranoj nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Isto tako, u ovom radu želimo ukazati na ulogu nastavnika u primjeni istih pomagala, na prednosti primjene ovakvih pomagala, kao i na pristupačnost svim uzrasnim kategorijama bez obzira na spol. Uopćeno, pedagoška uvjerenja da uz predan rad, kontinuirano vježbanje i usavršavanje uz pomoć pvc pomagala mijenjamo i doprinosimo razvoju pojedinca i cijele društvene zajednice.

KRATAK OPIS PRAKSE
Dosadašnji načini motivisanja učenika za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja su bili tema brojnih seminara i savjetovanja, ali jedan ovakav način, izgled i puna sala rekvizita od pvc pomagala budi interesovanje i motiv svakog onog učenika koji sjedi na klupi i očekuje šta će izvesti, raditi na svakoj stanici ili odjeljenju. U ovom radu želimo prikazati mogućnost primjene novih tehnologija i upotrebe pvc pomagala, odnosno da ukažemo na njihovu svrsishodnost i značaj u savremeno koncipiranoj nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Isto tako, u ovom radu želimo ukazati na ulogu nastavnika u primjeni istih pomagala, na prednosti primjene ovakvih pomagala, kao i na pristupačnost svim uzrasnim kategorijama bez obzira na spol. Nastavni plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgoja ima za cilj zadovoljavanje biološke potrebe učenika za kretanjem, razvijanje svestrane ličnosti učenika, razvijanje stvaralačkih i kreativnih sposobnosti učenika putem planske i organizovane tjelesne aktivnosti, kojom se ujedno povećavaju i njegove adaptivne sposobnosti.

Priprema: INOVACIJE OD PVC PLASTIKE: u nastavi Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku