Mirza Trbonja

Profesor pedagogije

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Kao stručni saradnik školski pedagog nastojim da svoj rad temeljim na radu sa učenicima uz naglasak na ravnopravnost komunikacije, punom uvažavanju učeničke ličnosti i poticaju njihovog razvoja. Stručni saradnik u osnovnoj školi svojim stručnim kompetencijama utiče na odgojno djelovanje Škole i nastavnog procesa u cjelini, najvećim dijelom svojih zadataka i aktivnosti povezan je i uz neposredan rad s učenicima. Svoj rad temeljim na radu sa učenicima uz naglasak na ravnopravnost komunikacije, punom uvažavanju učeničke ličnosti i poticaju njihovog razvoja. U radu primjenjujem odgojne metode prema razredu kao jednoj cjelini ili učeniku kao pojedincu i utičem na razvoj socijalnih vještina i moralnih vrijednosti učenika. Ličnost pedagoga je osim adekvatne primjene odgojnih metoda u odgojnom radu veoma važna, kao i njegove osobine ličnosti, moralne i etičke vrijednosti kao i ljubav prema učenicima. Posebno bih želio istaknuti socijalnu inkluziju uključenost svih učenika u skladu sa ličnim kompetencijama, s osvrtom na kritičko, logičko i argumentovano mišljenje. Smatram da je strateško planiranje i programiranje, kao i organizovanje, monitoring i evaluacija nastavnog procesa od krucijalnog značaja za uspješan rad usmjeren na cilj. U saradnji sa roditeljima, kolegama, Menadžmentom škole, spoljnim stručnim saradnicima, partnerima i prijateljima škole kreiramo poticajno okruženje za učenje, razvijamo školsku politiku, kulturu i praksu kao i stimulirajuću pedagošku klimu organizacije koja uči i stalno se usavršava. Smatram da bi učenika kao pojedinca trebalo usmjeriti da postane svjestan potrebe za ličnim permanentnim odgojem i obrazovanjem, jer se samo u pojedincu može tražiti njegova suština. Razvoj učenika kroz odgoj kao proces je individualan te kroz isti učenik postaje svjestan svojih vrijednosti, interesovanja i mogućnosti. Podrška, praćenje i podsticanje razvoja učenika je najvažnija dužnost i obaveza svakog prosvjetnog radnika. S obzirom na složenost poslova i područja rada stručnog saradnika pedagoga nastojim razvijati stručne kompetencije i trajno se stručno usavršavati. Istakao bih da u svom radu integrišem elemente Waldorfske pedagogije sa posebnim akcentom na područje praktičnog rada, tj. Primjene naučenih teorijskih saznanja, prateći i uvažavajući misiju i viziju Škole u kojoj radim „Škola za svako dijete“. Kroz svoj rad nastojim kod učenika potaknuti toleranciju, poštivanje ljudskog dostojanstva, etničkih i ličnih identiteta, što zasigurno otvara prostor ostvarenju pedagoških koncepata: ličnom i društvenom razvoju, građanskom obrazovanju, obrazovanju za mir, patriotizmu, inkluzivnom i interkulturalnom obrazovanju. U cilju unapređenja rada i razvoja stručnih kompetencija školskog pedagoga, kontinuirano pratim i vrednujem, analiziram i preispitujem vlastitu praksu. Sa zadovoljstvom radim u JU IV osnovnoj školi, na čelu sa direktoricom koja podržava moj rad stručnog saradnika i prihvata moje ideje u okviru pedagoško – psihološkog tima škole.

KRATAK OPIS PRAKSE
Ova je metoda u odgojno – obrazovnom radu školskog pedagoga kojom se želi postići promjena u učeničkoj percepciji, te usmjeriti učeničko ponašanje u pozitivnom smjeru. Prvenstveno jer se u pozitivnom pristupu u radu sa učenicima kriju pozitivne emocije i njihovi pojavni oblici. S obzirom na stalno potenciranje pojmova fizičko nasilje, verbalno nasilje, agresivnost...stiče se utisak da to sve negativno utiče na percepciju mladih ljudi. Zajedno sa školskim timom i menadžmentom škole odlučili smo promijeniti pristup u suprotnom smjeru potičući kod učenika pozitivne i poželjne osobine i obrasce ponašanja. S obzirom da imamo neke nove generacije učenika koji su pod stalnim uticajem medija, pokušavamo raditi na jedan drugačiji način uz pristup uvažavanja i ozbiljnosti sa učenicima sa problemima u ponašanju, rizičnim ponašanjima, ali i učenicima koji imaju poteškoće u učenju i vladanju. Odlučili smo se na kreiranje obrasca koji učenici zajedno sa roditeljima razrednicima i stručnim saradnicima pročitaju i potpišu. Učenike uključujem na osnovu opservacija ponašanja u toku posjete časovima i na inicijativu roditelja i nastavnika, i kao metodu koristim je po potrebi. Odražava se u smislu opuštenosti, smirenosti, ali prvenstveno na osjećaju odgovornosti i dosljednosti, i onog najvažnijeg a to je prevencije nepoželjnih oblika ponašanja.

PRIPREMA
Ugovor potpiši, dobro i loše vladanje briši

Priprema: Ugovor potpiši, dobro i loše vladanje briši

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku