• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Mirza Trbonja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Kao stručni saradnik školski pedagog nastojim da svoj rad temeljim na radu sa učenicima uz naglasak na ravnopravnost komunikacije, punom uvažavanju učeničke ličnosti i poticaju njihovog razvoja. Stručni saradnik u osnovnoj školi svojim stručnim kompetencijama utiče na odgojno djelovanje Škole i nastavnog procesa u cjelini, najvećim dijelom svojih zadataka i aktivnosti povezan je i uz neposredan rad s učenicima. Svoj rad temeljim na radu sa učenicima uz naglasak na ravnopravnost komunikacije, punom uvažavanju učeničke ličnosti i poticaju njihovog razvoja. U radu primjenjujem odgojne metode prema razredu kao jednoj cjelini ili učeniku kao pojedincu i utičem na razvoj socijalnih vještina i moralnih vrijednosti učenika. Ličnost pedagoga je osim adekvatne primjene odgojnih metoda u odgojnom radu veoma važna, kao i njegove osobine ličnosti, moralne i etičke vrijednosti kao i ljubav prema učenicima. Posebno bih želio istaknuti socijalnu inkluziju uključenost svih učenika u skladu sa ličnim kompetencijama, s osvrtom na kritičko, logičko i argumentovano mišljenje. Smatram da je strateško planiranje i programiranje, kao i organizovanje, monitoring i evaluacija nastavnog procesa od krucijalnog značaja za uspješan rad usmjeren na cilj. U saradnji sa roditeljima, kolegama, Menadžmentom škole, spoljnim stručnim saradnicima, partnerima i prijateljima škole kreiramo poticajno okruženje za učenje, razvijamo školsku politiku, kulturu i praksu kao i stimulirajuću pedagošku klimu organizacije koja uči i stalno se usavršava. Smatram da bi učenika kao pojedinca trebalo usmjeriti da postane svjestan potrebe za ličnim permanentnim odgojem i obrazovanjem, jer se samo u pojedincu može tražiti njegova suština. Razvoj učenika kroz odgoj kao proces je individualan te kroz isti učenik postaje svjestan svojih vrijednosti, interesovanja i mogućnosti. Podrška, praćenje i podsticanje razvoja učenika je najvažnija dužnost i obaveza svakog prosvjetnog radnika. S obzirom na složenost poslova i područja rada stručnog saradnika pedagoga nastojim razvijati stručne kompetencije i trajno se stručno usavršavati. Istakao bih da u svom radu integrišem elemente Waldorfske pedagogije sa posebnim akcentom na područje praktičnog rada, tj. Primjene naučenih teorijskih saznanja, prateći i uvažavajući misiju i viziju Škole u kojoj radim „Škola za svako dijete“. Kroz svoj rad nastojim kod učenika potaknuti toleranciju, poštivanje ljudskog dostojanstva, etničkih i ličnih identiteta, što zasigurno otvara prostor ostvarenju pedagoških koncepata: ličnom i društvenom razvoju, građanskom obrazovanju, obrazovanju za mir, patriotizmu, inkluzivnom i interkulturalnom obrazovanju. U cilju unapređenja rada i razvoja stručnih kompetencija školskog pedagoga, kontinuirano pratim i vrednujem, analiziram i preispitujem vlastitu praksu. Sa zadovoljstvom radim u JU IV osnovnoj školi, na čelu sa direktoricom koja podržava moj rad stručnog saradnika i prihvata moje ideje u okviru pedagoško – psihološkog tima škole.

KRATAK OPIS PRAKSE
Ova je metoda u odgojno – obrazovnom radu školskog pedagoga kojom se želi postići promjena u učeničkoj percepciji, te usmjeriti učeničko ponašanje u pozitivnom smjeru. Prvenstveno jer se u pozitivnom pristupu u radu sa učenicima kriju pozitivne emocije i njihovi pojavni oblici. S obzirom na stalno potenciranje pojmova fizičko nasilje, verbalno nasilje, agresivnost...stiče se utisak da to sve negativno utiče na percepciju mladih ljudi. Zajedno sa školskim timom i menadžmentom škole odlučili smo promijeniti pristup u suprotnom smjeru potičući kod učenika pozitivne i poželjne osobine i obrasce ponašanja. S obzirom da imamo neke nove generacije učenika koji su pod stalnim uticajem medija, pokušavamo raditi na jedan drugačiji način uz pristup uvažavanja i ozbiljnosti sa učenicima sa problemima u ponašanju, rizičnim ponašanjima, ali i učenicima koji imaju poteškoće u učenju i vladanju. Odlučili smo se na kreiranje obrasca koji učenici zajedno sa roditeljima razrednicima i stručnim saradnicima pročitaju i potpišu. Učenike uključujem na osnovu opservacija ponašanja u toku posjete časovima i na inicijativu roditelja i nastavnika, i kao metodu koristim je po potrebi. Odražava se u smislu opuštenosti, smirenosti, ali prvenstveno na osjećaju odgovornosti i dosljednosti, i onog najvažnijeg a to je prevencije nepoželjnih oblika ponašanja.

PRIPREMA
Ugovor potpiši, dobro i loše vladanje briši

Priprema: Ugovor potpiši, dobro i loše vladanje briši

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram