• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Fata Bukvarević

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Najvažniji faktor od kojeg zavise rezultati odgojno-obrazovnog rada u školi jeste nastavnik. Uticaj na formiranje ličnosti uvijek je bio najozbiljniji i najodgovorniji društveni zadatak.U svom radu nastojim naučiti učenike kako da uče te im pomoći u toj složenoj aktivnosti. Kroz svaku nastavnu jedinicu svoje učenike nastojim osposobiti da budu spremni iskoristiti svaku mogućnost koja im se nudi te ih pripremiti da se suoče sa različitim iskušenjima koje život nosi, a sve to kroz poučavanje i usvajanje osnovnih društvenih vrijednosti i normi.

Kroz svoj rad želim doprinjeti razvoju aktivnih, odgovornih pojedinaca, otvorenih za cjeloživotno učenje. Da bih to postigla kod učenika nastojim razviti samostalnost, inicijativnost, istraživački duh, stvaralački interes, komunikativnost, samopouzdanje, samostalno i kritičko mišljenje, odgovornost, toleranciju, razumjevanje, solidarnost i saradnički duh. Da bih kod učenika razvila što širu i bogatiju lepezu pobrojanih osobina nastavni proces nastojim utemeljiti što više na poučavanju, problemski i i straživački usmjerenu i inoviranu nastavu uvažavajući pri tome učenikove sposobnosti i sklonosti. Pri odabiru nastavnih sredstava, oblika i metoda rada usmjeravam se na uvođenje što većeg broja inovativnih oblika i metoda koji će poticajno i motivirajući djelovati na sve sfere učenikovog razvoja. U komunikaciji sa učenicima nastojim razviti pozitivne odnose zasnovane na povjerenju, poštivanju, razumijevanju i iskrenosti. Svojom naklonošću, drugarskim odnosom i ljubavlju prema djeci nastojim privući dječija srca. Kod sebe svakodnevno nastojim raditi na obogaćivanju kompentencija koje se odnose na pozitivne osobine, vještine, poučavanje i profesionalno usavršavanje.

S roditeljima težim ostvariti takvu saradnju gdje će roditelj biti od što veće koristi u procesu pomaganja učenicima, ali i u davanju svog doprinosa u ukupnom obogaćivanju učionice, škole i šire lokalne zajednice. Mislim da danas mladi znaju šta žele i šta im treba. Današnji vladajući zvaničnici, vođe, škole i nastavni kadar moraju odgoj budućih generacija uzeti sebi za obavezu, te ponuditi kvalitetno obrazovanje, obuku, psihološku podršku i zaposlenje današnjoj omladini. Teško jeste, ali itekako vrijedi pokušati, jer svijet na mlađima ostaje.

KRATAK OPIS PRAKSE
Tokom realizacije projektne nastave Naša kulturna baština, njeno čuvanje, poštivanje obnavljanje učenici su izvodili aktivnosti na časovima u sklopu redovne nastave kroz sve predmete koji su zastupljeni u petom razredu osnovne škole. Kroz vannastavne aktivnosti uglavnom je bio realizovan istraživački rad grupa koji je bio usmjeren na istraživanje i proučavanje tradicionalnih običaja i jela, narodne nošnje, arhitekture starih kuća, namještaja i posuđa u njima, stare zanate i vjerske običaje. Kroz vannastavne aktivnosti realizovane su i posjete roditelja i nena školi, te posjete učenika biblioteci, zanatskim radnjama, posjeta pozorištu.

Istraživači rad je realizovan u okviru šest grupa koje su formirane prema interesu i sklonostima učenika. Cjelokupna realizacija aktivnosti trajala je četiri sedmice. Aktivnosti su se odvijale na više mjesta u krugu škole (školska učionica, školski hodnik, sala za tjelesni i zdravsveni odgoj), te izvan škole na terenu (znatske radnje, pozorište). Učenici su tokom realizacije projektne nastave sarađivali i koordinirali međusobno u grupi i između grupa, s drugim učenicima i učeiteljima, bibliotekaraom škole, užom i širom porodicom, te zaposlenicima u objektima koje su posjetili.

Priprema: Naša kulturna baština, njeno čuvanje, poštivanje obnavljanje

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram