Merisa Karić

magistar predškolskog odgoja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U radu sa djecom nastojim da kreiram poticajno fizičko okruženje, prilagođeno uzrastu i potrebama djece, tako da je djeci omogućena stimulativna sredina za dječije kreativno stvaralaštvo. U radu sa djecom koristim razne materijale i sredstva, organizujem kreativne radionice u saradnji sa porodicama i podstičem dječije kreativno stvaralaštvo. Nastojim da u toku pedagoške godine djeca aktivno sudjeluju u raznim aktivnostima, pa iz tog razloga u toku godine organizujem kreativne radionice za djecu i roditelje, priredbe i svečanosti sa raznovrsnim sadržajem dječijeg dramskog i muzičkog stvaralaštva.
Mnogo se trudim da unaprijedim programske aktivnosti, dječiju kreativnost, da podstičem kreativnu klimu i pomognem djeci da razviju socijalne kompetencije u stimulativnoj sredini.

KRATAK OPIS PRAKSE
Dramske aktivnosti u radu sa djecom realizovale su se u periodu od četiri godine, u povodu priredbi i svečanosti u vrtićima naše ustanove. Dramske aktivnosti su spojile širok spektar dječijeg kreativnog stvaralaštva, a to su gluma, ples, scenski pokret i dječije likovno stvaralaštvo. Cilj dramatizacije u poticajnom okruženju, kao oblika dječijeg kreativnog izraza u vrtiću, prvenstveno je bio razviti dječiju kreativnost i stvaralaštvo, poticati dječiju maštu, ukazati na značaj druženja kroz međusobnu saradnju, poticati vedro raspoloženje i upoznati sa načinom izvođenja dramatizacije.

Priprema: Dječije dramsko stvaralaštvo u poticajnom okruženju

Preuzmi pripremu
Juli 19, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku