Mervana Čuturić

Profesor razredne nastave

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moja pedagoška uvjerenja proističu iz činjenice da poučavanje nije ništa drugo nego „asistiranje otkriću“. To bi značilo da je poučavanje otključavanje potencijala učenika i učitelji u svojoj praksi prilagođavaju svoje metode rada upravo tome.

S obzirom da su u velikoj mjeri učitelji i škola izgubili primat u procesu učenja, suočeni smo s novim zadaćama da bi školu učinili privlačnijom djeci. Učitelji ne bi trebali biti izvor znanja već biti pomoć učenicima u traženju i upravljanju istim. Aktivnim učenjem će se na pravi način artikulirati i zadovoljiti potrebe učenika, ali i afirmirati i profesionalno razviti kompetencije učitelja. Potrebno je, u konačnici, staviti izraziti naglasak na sudjelovanje djece u istraživačkim aktivnostima, te podsticati induktivno, istraživačko učenje uz konstrukciju vlastitog razumijevanja svijeta. Ne samo da se na taj način razvijaju istraživačke vještine, već i mnogo širi spektar vještina kao što su: vještine samoreguliranog učenja, komunikacijske vještine, vještine rada u grupi, a djelujući istovremeno na povećanje znatiželje i interesa za znanost.

KRATAK OPIS PRAKSE
Jedno od osnovnih pitanja s kojim se suočava svaki učitelj ili nastavnik jeste kako na najbolji i najefikasniji način poučiti učenike planiranom gradivu. Prošle školske godine, kao voditelj odjeljenja IV razreda, razmišljala sam na koji način aktivirati učenike na učenje sadržaja, u ovom slučaju moje okoline, a da to učenje ne bude površno, suhopadno, dosadno, te lako zaboravljivo. „Učilica“ je nastavno pomagalo koje se koristi u nastavi moje okoline u cilju sveobuhvatnijeg pristupa nastavnoj jedinici ili temi i zabavnijeg, te kvalitetnijeg učenja. Ona podrazumijeva aktivan stav pri usvajanju novih saznanja, uključivanja različitih izvora znanja i kreativnog pristupa spoznaji. U vezi s tim, podrazumijeva rad u starijim razredima. „Učilica“ sadrži sljedeće segmente:

-naziv teme ili lekcije

-ključne riječi

-sažetak

-crtež/fotografiju/mapu uma

-zanimljivosti, te

-šta umjetnost kaže o tome...

Izradom „Učilice“ ne samo da se stavlja akcenat na gradivo koje je obavezno, već se razvija zanimanje za dodatne izvore znanja, od interneta do enciklopedija, dječijih časopisa, istraživanja narodnog stvaralaštva i sl. Ona se može raditi i manuelno, a i u elektronskoj formi. Može podrazumijevati, kako individualni rad, tako i rad u paru, te grupni.

I u konačnici, „Učilica“ se prezentira u odjeljenju, analizira, diskutuje, o njoj se razmjenjuju mišljenja, što podrazumijeva konačnicu u radu i učenju.

Priprema: „Učilica“ – pomagalo u nastavi moje okoline

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku