Danica Mojić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Imajući u vidu činjenicu da sam 12 godina radila kao vaspitač u grupi, a da sam od 2010. godine na mjestu stručnog saradnika – pedagoga, uvijek na umu imam dijete, njegove potrebe i interesovanja i njegov cjelovit razvoj. Moj moto je da svako dijete zaslužuje jednake šanse za ostvarivanje svojih potencijala i moj je posao da djeci, roditeljima i vaspitačima, u skladu sa svojim znanjem, pružim maksimalnu podršku (pomoć u planiranju i inoviranju vaspitno – obrazovne prakse, organizovanje različitih radionica za roditelje, organizovanje seminara za vaspitače, pisanje različitih projekata koji će doprinijeti unapređivanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kako u vrtiću „Čika Jova Zmaj“ i Gradu Bijeljina, tako i u cijeloj BiH). S tim u vezi, važno mi je što radim sa romskom zajednicom i međunarodnim organizacijama koje se, zajedno sa nama, bore za povećanje obuhvata djece u BiH predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Inspiriše me svaki trenutak u kojem vidim napredak kod bilo kog djeteta, roditelja, vaspitača. Motiv za dalje mi daje svaki pomak, ma koliko on mali bio, i utvrđuje me u mišljenju da je neophodno da svaki pojedinac da svoj maksimum, pa će nam svima biti bolje.

KRATAK OPIS PRAKSE
Radni list „Predškolska radilica“ namijenjen je djeci uzrasta 5-6 godina, njihovim vaspitačima i roditeljima. Posebno je koristan za djecu koja pohađaju Program pripreme za školu, ali i za djecu koja nemaju priliku da pohađaju vrtić. Kroz radni list će se upoznati sa različitim temama, uz originalne stihove i zanimljive zadatke. Korišćenjem radnog lista podstičemo dječiji razvoj u svim aspektima, jer se bavimo temama koje će obrađivati i u prvom razredu osnovne škole. Npr: ja, mama, porodica, domaće i šumske životinje, voće i povrće, brojevi, boje, godišnja doba, saobraćaj itd.

Pošto se “Predškolska radilica” bavi različitim temama prikladnim za predškolski uzrast, tokom Nedjelje zdrave hrane smo, uz primjenu tehnologije, radili na temi zdrava hrana. Djeca su se, koristeći laptop, iped, mobilne telefone, kameru, fotoaparat, štampač, upoznala sa 5 vrsta namirnica, štampala radne listove, sličice, igrala igrice koje su posvećene zdravoj hrani, slušala muziku, gledala filmiće o pravilnoj ishrani. Kroz navedene aktivnosti smo pokušali da djeci približimo nove tehnologije na drugačiji način, da ih učinimo saveznicima koji mogu doprinijeti dječijem razvoju, a ne glavnim krivcem za sve veću gojaznost I fizičku neaktivnost djece. Cilj nam je da naše buduće đake pripremimo za školu i osnažimo u pogledu brige o svom zdravlju.

Priprema: PRIPREMA ZA ŠKOLU I ZDRAV ŽIVOT

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: