Alisa Trtak

Profesor razredne nastave

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Iako po profesiji Profesor razredne nastave, već 23 godine odgajateljica sam u JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, od čega posljednjih 10 godina angažovana kao odgajatelj na realizaciji kraćeg specijaliziranog programa ''Rano učenje engleskog jezika'' za blizu 200 djece uzrasta od 3-6 godina. Pored toga urednik sam i administrator web i fb stranice Ustanove, a uređujem i svoju fb stranicu ''Na nama ostaje svijet'', sa više od 2.000 pratilaca, čiji je fokus podizanje svijesti o zaštiti dječijih prava općenito.
Spisateljica sam za djecu i do sada imam objavljene dvije zbirke poezije ''Na nama ostaje svijet'' i ''Peto godišnje doba'' te tri stihovana igrokaza (slikovnice) ''Djeda Mraz u šumi'', ''Novogodišnja bajka'' i ''Eko Zeko''. Autorica sam i nekoliko nagrađivanih priča, a za potrebe Ustanove i unapređenje odgojno-obrazovnog rada pisala sam brojne programe, stihove i nekoliko dramskih tekstova.
U odgojno-obrazovnom procesu volim uvoditi inovacije, istraživati, pratiti i učestvovati u kulturnoj i javnoj djelatnosti, biti informisana, permanentno se stručno usavršavati, obogaćivati svoja profesionalna znanja, vještine i sposobnosti i stalno iznova pomjerati i pred sebe postavljati nove izazove.
U fokusu mojih pedagoških uvjerenja su DIJETE i NJEGOV DOŽIVLJAJ SVIJETA. Dječija radoznalost me motiviše, dječija mašta inspiriše, kreativnost pokreće ka novim izazovima, a razumijevanje dječijeg doživljaja i viđenja svijeta oko sebe smatram vječom zagonetkom. Razumijeti taj bogati, netaknuti i tajanstveni svijet i izdići sebe na nivo djeteta, po meni znači biti dobar odgajatelj. Nimalo jednostavan zadatak, veliki izazov, još veća odgovornost, koja nas istovremeno i obavezuje i oplemenjuje.

KRATAK OPIS PRAKSE
Ilustrirana slikovnica u formi stihovanog igrokaza ''Eko Zeko'', objavljena je u tiražu od 1000 primjeraka i prvo je izdanje Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica (u daljem tekstu: Ustanova), koja se do sada nije bavila izdavačkom djelatnošću. Zahvaljujući apliciranju na raspisani Javni poziv za projekte iz oblasti zaštite životne okoline Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za 2016. godinu, projekat je odobren i podržan od strane pomenutog ministarstva.
Uslijedila je publikacija slikovnice te pripreme za njenu promociju u vidu predstave za djecu, koja je održana 19.04.2017. godine u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Nakon promocije i premijernog izvođenja predstave, uslijedila je promocija po vrtićima Ustanove, druženje sa djecom Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu i posjete osnovnim školama. Cilj svega pomenutog jeste kod djece predškolskog i ranog školskog uzrasta stvarati i razvijati svijest o potrebi i značaju očuvanja prirodne okoline, na inovativan, drugačiji i djetetu prilagođen, zanimljiv i razumljiv način. Pomenutom praksom za relativno kratko vrijeme objedinjeno je više različitih komponenata odgojno-obrazovnog rada (slikovnica ekološkog sadržaja kao radno-igrovno sredstvo, reciklaža kao način razvijanja ekološke svijesti kroz pripremu scene, scenski izraz sa akcentom ''dijete na sceni'' i stvaranje ekoloških navika kroz scenski izraz, učenje po modelu i drugi). Pomenutom praksom sa akcentom na ekološko obrazovanje istovremeno je obuhvaćen veoma veliki broj djece, a pomenuta praksa nije iscrpljena niti do danas, kako kroz slikovnice koje se i dalje čitaju i listaju, tako i kroz nove izvedbe predstave koje su već zakazane.

Priprema: ''Eko Zeko'', publikacija i dramatizacija slikovnice

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku