Sabahudin Travnjak

Profesor likovne kulture

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

S obzirom da je broj časova redovne nastave likovne kulture reduciran i nedovoljan kako bi sve aktivnosti realizovali kroz redovnu počeo sam da koristim prednosti likovne sekcije koja omogućava učenicima više vremena za izražavanje vlastitih osjećaja i doživljaja svijeta oko sebe crtežom, bojom ili skulpturom. Savremena nastava, bez obzira na sve novine, nije u mogućnosti da zadovolji sve ciljeve formalnog obrazovanja. Upravo zbog krutog predmetno-časovnog sistema i nedovoljne individualizacije ne mogu se zadovoljiti sve učenikove potrebe i interes, stoga nastojim da kroz likovni rad pobudim ljubav i interes kod učenika, težeći ka lakšem razumijevanju nastavnog gradiva, bržem i kvalitetnijem rješavanju postavljenih zadataka, korištenjem stećenih znanja i vještina u svakodnevnom životu. Kod učenika želim pobuditi kreativnost i pomoći im u razumijevanju nastavnih sadržaja. Kako bi postigao veću motiviranost učenika za kreativno izražavanje izlazimo i van učionice (likovne kolonije, posjete muzejima, kulturno- historijskim mjestima, ustanovama, i sl.). Svaki moj uspješno realizovan projekat sa učenicima u kojem vidim zadovoljstvo zbog materijalne i duhovne dobiti ostvarene vlastitim radom kako učenika tako i mene samog daje nam dodatnu motivaciju za dalji rad. U korak sa razvojem tehnike i obrazovne tehnologije tražim najefikasnije metode i puteve primjene i korištenja raznih izvora znanja u nastojanju da učenik razumije svijet koji ga okružuje. Likovna sekcija se nameće imaginarnom svijetu u kojem djeca danas žive i nudi im da svijet ne posmatraju kroz ekran i ne komuniciraju preko“ tastature“ već da svojim očima vide i dožive stvarni svijet i njegove istinske ljepote i vrijednosti.

KRATAK OPIS PRAKSE
Učenici istražuju ideje, kritički vrednuju relevantne vuzualne i druge informacije stvarajući veze u prikazu različitih žanrova, stila i tradicije pomažući im da vrednuju svoj rad. Iniciraju i kreativno se izražavaju u vizuelnom smislu, kroz uređenje školskog prostor i tako smanjujući mogućnost učestale grafitomanije u školi. Sve ove aktivnosti pomažu u razvoju njihovih vještina i unapređuju njihovu kritičku svjesnost o ulozi i svrsishodnosti umjetnosti. Učenici kroz istraživanje ideja skupljaju vizualne i druge informacije za svoj rad u neposrednoj životnoj stvarnosti, te potiču želju za otkrivanjem, istraživanjem i stvaranjem, interdisciplinarno povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta. Namjera nam je pored ostvarene korelacije da učenici likovne sekcije:

Angažuju se oko estetskog uređenja školskog prostora
Učestvuju u izradi portfolia za takmičenju u okviru „Projekt građanin“
Učestvuju na likovnoj koloniji
Učestvuju na takmičenjima, obilježavanju školskih, državnih praznika, prodajnoj izložbi i izradi scenografije za svečane priredbe i izradu skulptura za učenike nižih razreda i

Priprema: Sprečavanje grafitomanije u školi kroz estetsko uređenje naše škole

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku