Diana Lučar

Diplomirana socijalni radnica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Da li se ja uopšte vidim u školi kao socijalni radnik...bilo je moje pitanje kada sam prije par godina počela da radim u školi. Imala sam osjećaj da je škola skučeno mjesto za mene,da tu nema prostora za nešto više od savjetodavnih razgovora sa djecom,njihovim porodicama i zaposlenim u školi.

Ali ,nije tako. Mi smo svoj identitet dobili našim obrazovanjem ,dobili smo zvanje socijalni radnik. I kao takvi,imamo mogućnosti djelovati i poštovati osnovne principe naše djelatnosti ,naš integritet nebitno u kojoj se ustanovi nalazili. Empatija je naša pokretačka snaga. Znam da niko nije svemoguć,da ima čarobni štapić da otkloni svačije probleme ,ali vrijedi pokušati. I pokušaj je nešto što vodi ka nečemu .

Tako i ja ,pokušavam,trudim se da i u druge podstaknem da daju svoj doprinos. Sve počinje željom pojedinca a može da završi voljom grupe. Čovjek nikad nije sam.

Dajem doprinos svojim primjerom i djelima , i nadam se da utičem na razvoj humanosti kao važne životne vrijednosti.

Nije mala stvar biti socijalni radnik u školi. Ponekad smo spona škole,porodice:škole, institucija ;nastavnika porodice i sl. Nekad smo dio procesa ,plana a ponekad glavni nosioci. A sve radi dobrobiti djece. Tu smo da sa djecom i njihovim porodicama podijelimo kako lijepe tako i loše trenutke. Da učimo zajedno,rješavamo nesuglasice među vršnjacima a i da učimo da svi budemo bolji ljudi.

Sama volja da se pomogne , ponekad je dovoljna . Pokretačka snaga je najsnažnija....

KRATAK OPIS PRAKSE
Kao socijalni radnik u školi prema svom području djelovanja najčešće radim sa djecom i porodicama koji su po svom ekonomskom statusu u stanju socijalne potrebe. Živimo u društvu koje ima velik broj porodica u stanju socijalne potrebe i veoma je teško svima pomoći. Ovim ,želim podijeliti svoje iskustvo kako smo jednu ideju uspješno pretvorili u djelo. Pokrenuta je i realizovana akcija za izgradnju novog porodičnog doma. Sagrađena je kuća ali ja radije kažem „Izgrađen je dom“, sigurno i toplo mjesto.

Humanitarna akcija je pokrenuta sa ciljem da se šestočlanoj porodici J.sagradi sigurniji i uslovniji dom . Zbog klizišta koje se pojavilo , došlo je do urušavanja kuće, te su svi bili životno ugroženi. Ideju za ovu akciju je podržala direktorica škole , što je omogućilo da se preduzmu sljedeći koraci. Ostvarena je saradnja sa institucijama na lokalnom nivou , sa privatnicima i pojedincima, javnim i kulturnim ustanovama,naravno i medijima. Zajedničkim snagama organizovane su dvije donatorske večeri ,humanitarna priredba i koncert, fudbalska utakmica. Sav prihod je uplaćen na račun i izgradnja je započeta. Zbog brdovitog terena, tempo izgradnje diktirali su vremenski uslovi, ali je na kraju sve uspješno realizovano.

Priprema: Humanost je u svima nama

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku