Delila Mehmedinović

Profesorica bosanskog jezika i književnosti, Grafička inžinjerka

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Mišljenja sam da dijete uči stalno preispitujući svoja ranija znanja i iskustva na način da isprobava, istražuje, provjerava, ispravlja i nadograđuje.

Razvoj svake vještine, pa tako i kreativnosti, temelji se na motivaciji i interesu. Zato učenicima nastojim pružiti motivaciju i zainteresirati ih, a potom poticati i ohrabrivati u svakom njihovim koraku. Smatram da učenicima treba pružiti dovoljno slobode jer će jedino tako iskočiti iz okvira i obrazaca. Kada radimo neki zadatak, često imam običaj reći SAMO MAŠTA JE GRANICA...

Ono za šta se također zalažem je inkluzivna praksa u nastavi. Mišljenja sam da svako dijete zaslužuje jednake mogućnosti, jednake uslove za rad, da se jednako osjeća vrijednim kao i svako dijete u učionici. Svaki projekat koji realizujem gledam da uključim djecu sa posebnim potrebama i da zajedno gradimo nove svjetove. Smatram da ovom svijetu treba neko ko se brine i za naše nastavnike tako da smo organizovali Kreativnu radionicu gdje učenici izrađuju poklone za svoje nastavnike koji im pružaju znanje i brinu se o njima dok su u školi.

KRATAK OPIS PRAKSE
Na ovom projektu smo radili dosta dugo, trebalo je smisliti ideju, napraviti skice, koristiti odredjene racunarske softvere, prikupiti materijale za rad i od ideje krenuti u realizaciju.

Smatram da ovom svijetu treba neko ko se brine i za naše nastavnike tako da smo organizovali Kreativnu radionicu gdje učenici izrađuju poklone za svoje nastavnike koji im pružaju znanje i brinu se o njima dok su u školi. (U prilogu šaljem slike). Za praznike uvijek imamo spreman poneki poklon koji učenici podijele za vrijeme velikog odmora svojim profesorima u zbornici.

Priprema: Upotreba 3D tehnologija na inovativan i kreativan način

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku