Jelena Radivojević Stupar

Diplomirana psihologinja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Znajući da je proces učenja kod djece i mladih neophodno aktivno povezati sa ličnim iskustvima kako bi se kod njih razvila svijest, shvatila sam da je potrebno kontinuirano sprovoditi praktične aktivnosti koje dugoročno vode ka usvajanju zdravih životnih navika. Takođe, znajući da djeca najbolje uče kroz lične primjere uvijek se trudim da svojim ličnim primjerom i angažmanom potaknem kako učenike tako i radnike škole da daju svoj maksimum.
Volim da razgovaram sa učenicima, da čujem njihove stavove i razmišljanja, ali i da zajedno sadimo drveće, čistimo dvorišta i sakupljamo PET ambalažu. Trudim se da učenicima pokažem zašto je važan društvenokoristan rad i kako svi treba da težimo opštem dobru.
Mahatma Gandi je rekao „Budi promjena koju želiš da vidiš“, a ja bih dodala da svako od nas uz malo volje, želje i entuzijazma može, bar u svojoj okolini, napraviti pozitivne promjene. “Ko hoće nađe način, ko neće nađe opravdanje.” rekao je davno Pablo Picasso i ja se tog sjetim kad god naiđem na problem. Trudim se da se ugledam na bolje, kreativnije, uspješnije i tako unaprijedim sebe i svoj rad koristeći tuđa znanja i iskustva, a takođe uvijek sam spremna da podijelim rezultate svoga rada kako bih pomogla drugima na njihovom razvojnom putu.

KRATAK OPIS PRAKSE
Praksa „Održivi razvoj svijesti“ tokom proteklih pet godina realizuje se kroz niz raznolikih praktičnih ekoloških aktivnosti u koje su uključeni učenici, roditelji, radnici škole i građani opštine Prnjavor. Svakodnevno prikupljanje PET ambalaže u školi i lokalnoj zajednici, uređenja školskih dvorišta, reciklaža kao prioritet, obilježavanje bitnih ekoloških datuma samo su neke od aktivnosti koje se u kontinuitetu sprovode. Ove aktivnosti su dovele do promjene svijesti učenika, roditelja, radnika škole i građana koji vide kako njihov angažman pomaže školi i vaspitno i materijalno. U proteklom periodu, prikupili smo i na reciklažu poslali preko 10 tona PET ambalaže za šta je školi plaćeno oko 4000 KM koje smo upotrebili da unaprijedima rad škole, ali i život građana opštine Prnjavor. Škola je u lokalnoj zajednici prepoznata kao ustanova koja prati svjetske trendove i učenike vaspitava o pitanjima važnim za budućnost. Uz pomoć ove prakse unaprijeđena je saradnja sa Opštinom Prnjavor i KP „Park“ Prnjavor, ali i sa velikim brojem javnih i privatnih subjekata koji školi pomažu u nastojanjima da ukaže sadašnjim generacijama kako treba da brinu o budućim naraštajima. Na ovaj način realizovali smo brojne ciljeve zacrtane Školskim razvojnim planom u smislu aktivnijeg učešća učenika i roditelja, te otvaranja škole prema lokalnoj zajednici.

Priprema: Održivi razvoj svijesti

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku