Radojka Vranješ i Nataša Milijašević

Diplomirana ekonomistica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

„Ispričaj mi i ja ću zaboraviti; pokaži mi i zapamtiću; uradi sa mnom i naučiću.“

Najbolji, najefikasniji i učenicima najzanimljiviji način rada je kroz praktičnu primjenu stečenih znanja. Pokazati učenicima na konkretnim primjerima iz prakse kako se neki posao obavlja, omogućiti im da sami preuzmu odgovornost za obavljeni posao, da sami dolaze do rješenja problema, novih saznanja i praktičnih iskustava je metod rada kojim učenici na zanimljiv način, kroz zabavu i timski rad stiču nova znanja.

KRATAK OPIS PRAKSE
Preduzeće za vježbu je mjesto za učenje putem simulacije poslovanja realnog preduzeća.

Preduzeće za vježbu (PZV) je mjesto gdje učenici imaju priliku pokazati svoju kreativnost, svoje poslovne ideje sprovesti u djelo, primijeniti stečena znanja, naučiti i ponešto što do tada nisu znali, u jednom sasvim novom ambijentu, potpuno različitom od klasičnog načina rada u učionici na koji su navikli.

Radeći u preduzeću za vježbu učenici mogu naučiti mnogo toga što će im olakšati rad u realnim preduzećima. Кao dio kolektiva PZV-a osjećaju se kao stvarno zaposleni radnici, a svom radu pristupaju odgovorno i ozbiljno.

Кada uđete u kabinet ušli ste u svijet tržišne ekonomije. Učenici na svojim radnim mjestima primaju i šalju mejlove, rade na izradi novih kataloga proizvoda i usluga, pišu ponude, narudžbe, fakture, odlažu dokumenta u arhivu, dogovaraju se oko novih marketinških poteza...

Na zidovima plakati sa sloganima preduzeća, na stolovima reklamni materijal, bilo da vam se nudi odmor na nekoj od atraktivnih turističkih destinacija ili najnovija kompjuterska oprema. Zaboravljate da ste došli u školu, da ste na času...

Priprema: OD VIRTUELNOG POSLOVANJA DO STVARNOG ZNANJA

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku