Halima Abdukić

Nastavnica predškolskog odgoja, Visoko

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moj rad sa djecom i roditeljima, kao i sa kolegama i kolegicama se temelji na najhumanijem obliku komunikacije, na dijalogu. Smatram da su riječi magija, te da zlatna riječ otvara gvozdena vrata. Djecu učim i sama živim po principima 4 osnovne magične riječi: izvoli, hvala, molim, izvini. Te lijepe riječi su prijatelji svakog uspjeha. Prepoznati i „uhvatiti“ ritam dječijeg razvoja moguće je samo uz kontinuirano komuniciranje, opserviranje i praćenje toka misli djeteta i njegovog razvoja i potreba kroz odgojno-obrazovni rad. Ključ uspjeha leži u umijeću pričanja. Kroz dugogodišnju praksu rada u grupi sa djecom uočila sam veliku važnost pričanja priče, bajke, basne. Iz nekog razlog meni pričanje priča posebnu draž ima u zimskom periodu, gdje kod djece budimo ljubav prema knjizi, toplinu, a time budimo razne afinitete kod djece, u ovom slučaju ljubav za glumom. Ova aktivnost se kasnije proširivala, bogatila sadržajima i učesnicima. Dakle, priča se polahko pretvarala u pozorišne predstave i tradiciju.

KRATAK OPIS PRAKSE
„Ponovo smo djeca“ je projekat odgajatelja koji podrazumijeva aktivno učešće u toku cijele godine u vidu priprema za predstave namijenjene djeci. Predstavama za djecu, u kojim glavne i sporedne uloge pripadaju odgajateljicama, su obilježeni počeci godišnjih doba.

Koncept naših predstava je formiran na umjetničko-kreativnom, te interaktivnom pristupu djece i odgajatelja. Dajemo jasan prikaz djeci na inovativan način kako da razlikuju dobro od lošeg.
U toku cijele godine smo se pripremali osluškujući želje i potrebe, navike i ponašanje djece u grupnom i individualnom radu. Na osnovu toga smo selektirali bajke i basne, te odlučivali koje predstave ćemo odigrati.
Pripreme i probe za predstavu su uključivale pripremu teksta, odabir adekvatnih i primjerenih uloga sa ličnostima odgajateljica, pripremu kostimografije i scenografije, a sve u saradnji sa djecom i roditeljima.

Priprema: Ponovo smo djeca

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku