Nisveta Kozlić

Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Imajući u vidu činjenicu da radim i raspolažem sa najvećim resursima ove zemlje, a to su djeca, moj pedagoški rad zasniva se na uvjerenju da ako želiš kvalitetno raditi ovaj posao moraš biti jedno veliko dijete koje: raste, uči i razvija se. Svakog dana u radu bitno je dati sve od sebe. Rezultati rada nisu i ne postaju vidljivi odmah, međutim većina rezultata rada i rezultati ubjeđenja 'Dat ću sve od sebe' jasno se kristališu malo kasnije. Svaki uloženi trud djeca vrate višestruko, a vi sa svakim njihovim sretnim danima porastete. Porastete onda kada savladaju prepreku, kada nauče vezati pertlu, držati pravilno olovku, iako u stvarnome životu porastemo, kako reče jedna odgajateljica: „Samo onda kada obujemo visoku potpeticu.“ Ta mala bića svojom iskrenošću, povedu Vas u svoj svijet i učine da postanete maštoviti, kreativni ali opet, samo ako vi to želite. Želja mi je zabilježiti ovu praksu, jer u periodu kada sam ja istraživala i pokušavala pronaći negdje, nekoga da je realizovao slično moja potraga bila bezuspješna, a ja još uplašenija.

KRATAK OPIS PRAKSE
-U radu sa djecom pred odgajateljice se svakodnevno postavljaju novi i specifični izazovi na koji ponekad nisu ni spremne. -Uspješnost savladavanja i suočavanja sa tim izazovom zavisi od niza faktora, a najvažniji jeste volja i želja. Ako imate navedeno onda i ostali faktori pronađu put da vam olakšaju. Sa jednim takvim izazovom susrećem se i ja, te uz onaj prvi faktor: volju i želju, realizujem posebnu praksu.
-Ova praksa zasniva se na jednoj priči koju pišem u trenucima kada se pred mene stavio izazov i primjer je rada sa dječakom bez gornjih ekstremiteta u redovnom odgojno-obrazovnom procesu unutar predškolske ustanove. Priča “Leptir”, primjer je kako djecu adekvatno pripremiti za početak navedenog procesa, kako djeci približiti temu i pojasniti im da će dobiti druga koji nema ruke, te kako posmatranjem reakcija djece, zabilješkama, možete praviti jedinstvene planove. Realizovane su mnoge aktivnosti u okviru ovog programa, kao što su: crtanje nogama, ustima, takmičarske igre, posjete zaduženja I sl., koje su potaknule djecu da promišljaju o tome kako je to kada nemaš ruke. Kroz iste djeca su stjecala nova saznanja i vještine, a što je najvažnije jedan leptir rođen bez krila uspio je savladati prepreke i strahove, prihvatiti sebe i krenuti u svijet. Sve njegove prepreke, uspjehe i suze, jedno veliko dijete kanalisalo je u velikim emocijama i pretočilo u priče. Iz rada u ovom inkluzivnom procesu nastao je niz priča, koje nisu publikovane.

Priprema: Leptir (Rad sa grupom i rad sa dječakom bez gornjih ekstremiteta)

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku