Suzana Čelić


Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Oblikujemo sadašnjost, ona je put i smjer naše budućnosti, obaveza i odgovornost, nas odraslih. Zato „gradimo“ sada školu koja daje osjećaj sigurnosti, pripadanja, angažovanja, podršku, uspjeh, samopoštovanje, pruža šansu svakom djetetu, uči ga toleranciji, pravdi, pravičnosti, odgovornosti, poštovanju, miru, vaspitava učenike u skladu sa opštim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, priprema za život u multikulturalnom svijetu...

Kako? Velika energija je u interpersonalnim odnosima, snaga grupe je svaki njen pojedinac. Saradnja i zajedničko djelovanje svih aktera vaspitno-obrazovnog procesa je ključ uspjeha.

Pedagog, šta on radi u svemu tome? Posao stručnog saradnika je dugo bila „nepoznanica“. Zabluda je da se kod pedagoga „ide“ po kazni, da je on u školi „kontrolor“ nastavnika. Pedagog je pojedinac, dio grupe, kolektiva, kod kojeg po pomoć, savjet, podršku idu i učenici i nastavnici i roditelji. On inicira promjene, podstiče unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada, kreira programe stručnog usavršavanja nastavnika, osmišljava saradnju škole i zajednice, otvara školu ka promjenama...

KRATAK OPIS PRAKSE
U cilju unapređivanja saradničkih odnosa škole i porodice osmišljene su i realizovane aktivnosti usmjerene ka pedagoško-psihološkoj edukaciji roditelja putem kontinuiranih tematskih roditeljskih sastanaka. Roditeljski sastanci realizovani su tokom školske godine, koristeći unaprijed pripremljene prezentacije i radionice. Realizovano je 22 tematskih sastanaka , kreirano i osmišljeno 3 flajera za roditelje. Materijal za roditeljske sastanke predstavlja „bazu“ ideja za rad sa roditeljima.

PRIPREMA
Zajedno za sretno dijete – saradnja porodice i škole

Priprema: Zajedno za sretno dijete – saradnja porodice i škole

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku