Sanela Talović

Nastavnica historije i geografije

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Savremene promjene u cjelokupnom sistemu odgoja i obrazovanja, zahtjevaju od nastavnika da to bude osoba od povjerenja, odgajatelj, savjetodavac, prijatelj, organizator, saradnik, inovator, ocjenjivač i mentor. Uvjerenja sam da dobar nastavnik uistinu mora biti sve navedno. U svom radu nastojim da učenike pravilno vodim kroz njihov kognitivni, socio-emocionalni i fizički razvoj, da ih podstičem na kreativnost i inovativnost, da uskladim njihove odgojne potrebe u zavisnosti od njihovog uzrasta, interesovanja i sposobnosti s potrebama društvene sredine, i na taj način pozitivno utičem na razvoj samostalne, odgovorne i funkcionalne ličnosti. Također mišljenja sam da dobro obrazovanje ovisi primarno od nastavnika i da nastavnici trebaju kontinuirano da se zalažu za vlastiti razvoj potrebnih kompetencija koje će im pomoći u razvoju učeničkih kompetencija.

Vjerujem da svako dijete uz moju pomoć može pokazati svoj puni potencijali i da ću svoju izuzetno odgovornu ulogu uspješno ostvariti, samo ako sa njima dobro sarađujem. Sarađivati u ovom kontekstu ne znači da samo slušam prijedloge učenika, mada je i to veoma važno, već sarađivati znači prihvatanje prijedloga učenika. Nije moguće dobro i demokratski raditi u odjeljenju ako se ne prihvata uticaj učenika. Ako nastavnikovo ponašanje i stil rada nisu u potrebnoj mjeri uslovljeni radom i ponašanjem učenika, onda tu nema interakcije, a nastavni proces mora biti interakcija.
Upravo, to je preduslov da se kod učenika razvijaju sposobnosti analitičkog mišljenja, konstruisanja znanja, rješavanja problema i praktične primjene znanja uz stjecanje umijeća koja pridonose kvaliteti života. Samo na ovakav način će se i u našem obrazovnom sistemu prihvatiti tzv. pristup orijentisan na učenika, koji doprinosi razvoju društva znanja.

KRATAK OPIS PRAKSE
Učenici završnog razreda osnovne škole, u okviru predmeta Osnove demokratije izučavaju osnovni program ranog odgoja i obrazovanja mladih građana, koji je razrađen kroz četiri osnovna koncepta Autoritet, Odgovornost, Privatnost i Pravda. Građanski odgoj i obrazovanje se odnosi na one aspekte obrazovanja na školskoj razini koji učenike pripremaju da postanu aktivni građani tako što se osigurava da steknu potrebna znanja, vještine i stavove kojima mogu pridonijeti razvoju i dobrobiti društva u kojem žive.

Neophodno da mladi temelj za svoj aktivizam izgrade u ranoj mladosti, tačnije u osnovnoj školi. Stoga sam planirala da svoje aktivnosti usmjerim upravo u aktivizam mladih u našoj školi, a potom i u lokalnoj zajednici.

U toku provođenja projektne nastave Izbor gradonačelnika škole i Učeničkog parlamenta učenici su imali priliku učestvovati u različitim aktivnostima. Jedan dio aktivnosti realizovan je u školi, a drugi dio realizovan je u okviru izvannastavnih aktivnosti koje su podjeljene u pet različitih koraka, tj. aktivnosti kroz koje su učenici pokazali da mogu biti aktivni partneri u društvu, da se u njima razvija novi način razmišljanja, da su shvatili da mladi nisu bespomoćni i mogu unaprijediti stanje u školi, lokalnoj zajednici i društvu u skladu sa svojim mogućnostima.
Aktivnosti su provedene na više mjesta, od rada u učionici, do posjeta Općini Konjic, Parlamentu Federacije BiH.
Realizacija navedih aktivnosti trajala je cijelu godinu, a danas je već preraslo u tradiciju po kojoj je naša škola prepoznatljiva u HNK-u a i šire.

Priprema: Izbor gradonačelnika škole i učeničkog parlamenta

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku