Erna Čunjalo

Nastavnik razredne nastave

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Biti odgajatelj je najljepši posao na svijetu. Aktivno pratiti, posmatrati i utjecati na razvoj djeteta je velika odgovornost, ali i čast. U svojim grupama i sa „svojom“ djecom pratimo individualne potrebe svakog djeteta, njihov razvoj, ali se trudimo da se djeca osjećaju i voljeno i zadovoljno. Raznim inovacijama, kao i novijim pedagoškim metodama unapređujemo svoj rad svakoga dana. Trudimo se održati i dobru komunikaciju I saradnju sa roditeljima, a sve to u cilju optimalnog razvoja djece.

KRATAK OPIS PRAKSE
„Korakom do plesa“ je muzičko – plesni performans koji je održan u Gradskoj Areni Zenica 27.05.2017.g., a na kojem je učestvovalo 920 djece uključene u predškolski odgoj i obrazovanje , tačnije u JUPOIO Zenica.Manifestacija će zbog velikog uspjeha u ovoj godini biti realizovana i u 2018.g., tako da se nadam da će postati dio naše prakse i u daljoj budućnosti.

Priprema: KORAKOM DO PLESA

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku